Maturita

Maturitní zkouška se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb. v jejím platném znění.

Maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) části a profilové (školní) části. Ve společné části skládá žák 2 povinné zkoušky formou didaktického testu: a) z českého jazyka a literatury, b) z cizího jazyka nebo matematiky. Může si vybrat nepovinně až 2 další zkoušky z nabídky cizích jazyků a matematiky, případně matematiku rozšířenou.

V profilové části skládá žák zkoušku: a) z českého jazyk a literatury, b) z cizího jazyka, pokud si ho zvolil ve společné části, c) další 3 povinné zkoušky z nabídky zkoušek určené ředitelem školy. Nabídka zkoušek je každoročně zveřejňována na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole. Navíc si žák z této nabídky může vybrat maximálně další dvě nepovinné zkoušky.

Podrobné informace o průběhu a součástech maturitní zkoušky lze nalézt na maturita.cermat.cz

Články k tématu Maturita

Obrázek k článku Maturitní rozvrh

Zveřejňujeme rozvrh ústních maturitních zkoušek v termínu 12. - 19. června 2020.

Obrázek k článku Harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek

Na základě informací zveřejněných MŠMT byl stanoven harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek na AG.

Obrázek k článku Maturitní práce 2019/2020

Témata a vzory maturitních prací.

Obrázek k článku Maturitní témata 2019/2020

Seznam maturitních předmětů, seznam četby z českého jazyka a literatury, přehled témat školních ústních zkoušek a státních ústních zkoušek z jazyků.

Zveřejňujeme rozvrh ústních maturitních zkoušek v termínu 20. - 24. května 2019.

Přehled témat maturitních prací, témat školních ústních zkoušek a témat k jazykovým ústním státním zkouškám.

Seznam maturitních předmětů pro maturitní zkoušky 2019.

Zveřejňujeme rozvrh ústních maturitních zkoušek v termínu 21. - 25. května 2018.

Přehled témat maturitních prací, témat školních ústních zkoušek a témat k jazykovým ústním státním zkouškám.

Seznam četby z Českého jazyka a literatury ke státní maturitní zkoušce 2018.

Stránky