Změny v maturitních zkouškách

Téma: 

Změny v maturitních zkouškách v jarním zkušebním období roku 2020/2021

Na základě opatření MŠMT ze dne 15. března 2021 dochází k těmto změnám:

Společná část maturitní zkoušky

Termín didaktických testů byl stanoven na 24. – 26. května 2021.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části, je nepovinná. Do 30. dubna 2021 žák písemně oznámí řediteli školy na příslušném formuláři, zda bude tyto zkoušky konat. Do celkového hodnocení se počítá výsledek zkoušky pouze v případě, že ji žák vykoná úspěšně.

Termín pro odevzdání seznamu četby pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, pokud ji žák bude konat, se posouvá na 30. dubna 2021, stejně jako termín pro podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované jazykové zkoušky (ověřenou kopii jazykového diplomu je pak třeba odevzdat nejpozději 5 dnů před konáním zkoušky)

Písemná zkouška z latiny se bude konat 23. dubna 2021, praktická zkouška z estetické výchovy hudební 27. dubna 2021.

Maturitní práci odevzdat v elektronické podobě do 31. března, v papírové podobě do 30. dubna 2021 (v případě, že nejpozději od 23. dubna bude umožněn osobní příjem zakázek v copycentrech; v opačném případě bude tento termín prodloužen). Elektronickou verzi práce (ve formátu pdf, shodnou s později odevzdávanou papírovou verzí) zašle žák mailem vedoucímu práce, oponentovi a zástupci ředitele. Posudky vedoucího a oponenta práce žák obdrží 30. dubna 2021.

Ústní zkoušky a obhajoby prací budou probíhat 2. – 9. června 2021.

Galerie: 
Obrázek k článku Změny v maturitních zkouškách