Praktická zkouška z hudební výchovy

Téma: 
V pondělí 25. 5. proběhly v aule školy přehrávky maturantů z hudební výchovy. Kristýna Šimůnková, Prianka Choundary, Anička Klišová, Šimon Verner, Ludmila Čuchalová, František Fejk a Magdaléna Hádková potěšili maturitní komisi i posluchače vynikající interpretací vybraných děl.
 
V jejich podání jsme vyslechli například Mozartovu árii Ridente la calma, na klarinet Kovácsovo Sholem - alekhem, rov Freidman! Händelovu sonátu F-dur pro trubku, Rachmaninovo klavírní Preludium cis-moll, kytarové Preludium č. 1 od Hectora Villa Lobose, Debussyho Syrinx pro příčnou flétnu a jiná díla.
 
Všem maturantům děkujeme za krásný zážitek a držíme jim palce k ústní části zkoušky.
Marie Roháčková (zkoušející), Jan Rezek (přísedící)
Galerie: 
Obrázek k článku Praktická zkouška z hudební výchovy