Roční projekty

Skutečnosti, že počet let, která žák stráví na gymnáziu, se kryje s počtem „umění“ či skupin klíčových kompetencí, chceme využít k tomu, že v každém jednotlivém školním roce realizujeme celoškolní projekt zaměřený přímo k rozvoji jednoho z osmi umění. Každý žák se tak v průběhu osmi let studia zúčastní projektů zaměřených ke všem osmi skupinám klíčových kompetencí.

  1. umění učit se (jazykem RVP ZV kompetence k učení): žák se umí učit a chce se učit, po celý život;
  2. umění řešit problémy (kompetence k řešení problémů): chápe problémy jako přirozenou součást našeho světa (i jako příležitost) a snaží se je řešit;
  3. umění komunikovat (kompetence komunikativní): chce a umí se vyjadřovat (ústně, písemně, prostřednictvím různých jazyků, technologií, případně umění) i reagovat na vyjádření druhých;
  4. umění žít s lidmi a pro lidi (kompetence sociální a personální): chce a umí spolupracovat s druhými i se sebou;
  5. umění být občan (kompetence občanské): chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a dokáže je ctít;
  6. umění pracovat (kompetence pracovní): je šikovný a dokáže se prosadit (řídit sebe, případně druhé);
  7. umění hlubokého pohledu na svět (kompetence existenciální): (nejen v případě krize) dokáže opakovaně hledat a obhajovat smysl své činnosti i existence;
  8. umění navázat na tradici (kompetence akademické): disponuje okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, které snad představují určitý luxus, ale zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně.

Články k tématu Roční projekty

Projektovým dnům tohoto školního roku je ve školním kalendáři vyhrazen týden od pátku 25. ledna do čtvrtku 31. ledna 2019.

Poslední den školního projektu ve čtvrtek 1.2.2018 se pro žáky tercie B a sexty A nesl ve znamení hodnocení vysvědčení a v duchu besedy s panem Václavem Moravcem.

Obrázek k článku Projekt KOST 2018

Od pondělí 22. 1. 2018 do čtvrtka 1. 2. 2018 proběhne na Arcibiskupském gymnáziu celoškolní projekt zaměřený na komunikaci a také mediaci.

Školní projekt Pila 2017 přinesl řadu zajímavých návrhů a výsledků.

Odkaz pro vyplňování žákovských individuálních dotazníků: https://reflexe.arcig.cz.

V rámci školního projektu vznikla mapa s alternativními místy pro hodiny tělocviku.

Projektové skupiny, učitelé a příslušné místnosti pro letošní projekt PILA.

Téma projektu: prostředí školy. Přihlašování do pátku 6. ledna, 17 hodin přes web https://prihlaseni.arcig.cz.

Jak jsme vás informovali zhruba před třemi týdny, bylo uplynulých čtrnáct dní věnováno na AG školnímu projektu. V souladu se školním vzdělávacím programem Osm svobodných umění bylo letos na řadě jako základní téma "umění učit se".

Rozpis prezentací jednotlivých skupin projektu Jan Amos Komenský - umění učit se.

Stránky