Projekt 2016/2017 - Brousíme pilu

Projekt 2016/2017

I. Téma projektu: prostředí školy.

Důvody:

 • Ve školním prostředí všichni trávíme víc než polovinu svého aktivního času.

 • Je to prostředí, v němž máme vykonávat určitou práci (učit se – učit). Je důležité, aby práce byla co nejefektivnější.

 • Jestliže tedy v nějakém prostředí trávíme určitou prací tolik času, pak je důležité všímat si toho, zda prostředí práci usnadňuje, nebo ztěžuje; zda motivuje, nebo obtěžuje atd.

Cíl projektu

Chceme se pokusit promyslet a připravit za účasti všech, koho se to týká, změny prostředí (pravidel chování, vybavení atd.), které by vedly k efektivnějšímu učení.

Chceme dát všem zúčastněným možnost navrhnout po důkladném prozkoumání, co by mohli udělat žáci, co učitelé, co vedení školy.

Jinými slovy: zveme všechny ke spolupráci při promýšlení a navrhování změn souvisících s prostředím školy.

Na jedné straně není reálné, aby si ředitel nebo zástupci na hodinu s každým z vás sedli a poslechli si jeho nápady. Na druhé straně je žádoucí, aby se mohl vyjádřit každý, koho se školní prostředí týká. A letošní projekt chce každému nabídnout možnost předložit své promyšlené návrhy.

II. Upřesnění tématu

Školním prostředím se budeme letos zabývat výhradně na nejnižší úrovni lidských potřeb, tedy na úrovni přežití a bezpečí. Přesto je i toto téma značně široké, a tak jsme je rozdělili do 8 dílčích témat. Jsou to:

 • A3 – SVĚTLO a další ZÁŘENÍ: osvětlení ve škole, jeho kvalita, normy; další záření ve škole; wifi – nebezpečnost záření, porovnání s normami; vypnout wifi?
 • A4 – HLUK: akustika ve třídách, dozvuk, slyšitelnost učitele; hluk z ulice; hluk v jídelně, o přestávkách apod.; je i na AG nutný kurs tichého chování pro žáky?
 • A5 – VZDUCH: kvalita vzduchu ve třídách, možnosti větrání, vlhkost vzduchu; horko a zima; měla by smysl obnova původního ventilačního systému?
 • B2 – BEZPEČNOST: jednak ve srovnání s bezpečnostními normami (výška zábradlí apod.), jednak v případech ohrožení (požár, útok ozbrojené osoby, bomba atd.); mají všichni dostatečnou průpravu pro případ ohrožení?
 • B6 – SOUSTŘEDĚNÍ: především závislost na mobilních telefonech; zpřísnit zákaz mobilů?
 • C1 – ČISTOTA A PRAŠNOST: celková čistota, podmínky pro šíření infekčních a jiných chorob; zpřísnit pravidla pro přezouvání?
 • C8 – POHYB: nedostatek pohybu a jeho důsledky pro zdraví a soustředěnost žáků; další možnosti pro tělesný pohyb? povinnost pro žáky víc se hýbat?
 • C7 – PITÍ A JÍDLO: kvalita jídla v automatech, svačiny, dodržování pitného režimu; zákaz kávy pro žáky? důvody zákazu varných konvic ve třídách?

 

Průběh projektu

Projekt se bude konat ve dvou posledních týdnech 1. pololetí.

Před Vánoci budete mít možnost přihlásit se do projektu k jednomu z osmi témat (budete mít možnost uvést 1. a 2. volbu). Po přihlášení budete rozděleni do 30 skupin po 17 žácích tak, aby v každé skupině bylo tolik žáků z ročníku, kolik je v ročníku tříd. Budeme se snažit respektovat váš výběr, ale když bude např. přihlášených z jednoho ročníku příliš mnoho, dostanou přednost ti, kdo se přihlásí dříve.

Po přihlášení tedy nakonec vznikne 30 týmu. U každého z 8 témat otevřeme podle zájmu 3 až 5 týmů. Přihlašování bude otevřeno ve středu 21. prosince v 7 hodin.

Celý první projektový týden budete pracovat v jedné ze 30 skupin. Vaším úkolem bude:

 • rešerše k tématu (prostudovat dostupný materiál včetně aspoň jedné cizojazyčné studie)

 • provést aspoň jedno měření mapující podmínky školy

 • pravděpodobně také exkurse nebo přednáška externího odborníka.

Nakonec sestavíte závěrečnou prezentaci, která bude mít tuto strukturu:

 • popis jevu / problému

 • nežádoucí důsledky jevu

 • určení příčin jevu

 • návrh opatření, která by pomohla odstranit příčiny (a tím i problém); u opatření je třeba rozlišit, která mají realizovat studenti, která učitelé nebo vedení školy (S – U – V).

Je třeba, aby v pátek bylo těchto 30 prezentací hotových (později budou uloženy na stránkách projektu).

V druhém týdnu bude mít každý den jinou náplň.

V pondělí 2. týdne se setkají všechny týmy, které řešily stejné téma (jedno z osmi témat), a sestaví na základě svých výsledků (svých prezentací) jednu prezentaci závěrečnou. Vznikne tak 8 prezentací k 8 tématům. Zároveň budou pro každé z 8 témat vybráni (nejschopnější) prezentující, kteří seznámí druhý den (v úterý) se svým řešením tzv. porotu.

V úterý 2. týdne se sejdete v 17 učebnách po 30 žácích, aby mohly proběhnout tzv. křížové prezentace. V každé ze 17 učeben bude vždy několik žáků od každého z 8 témat. 30 žáků si tak v učebně navzájem odprezentuje řešení všech 8 témat. Proběhne 8 prezentací po zhruba půlhodině.

Zároveň budou vybraní prezentující seznamovat se svými závěry porotu. Porota se bude skládat ze zástupců ŽR, RR, ŠR, RŠPO, ZŘ, VUPS, ŠK, VP, VŠKSVČ, Ř. Porota v úterý vyslechne návrhy žáků (8 prezentací) a převezme výsledky jejich práce. V úterý a ve středu bude porota návrhy studovat, hodnotit, případně dopracovávat a ve středu pak předá svá doporučení řediteli.

Ve středu 2. týdne se nejprve sejde naposledy 30 řešitelských týmů. Zhodnotíte svou práci a provedete reflexi projektu ve svých týmech.

Potom se setkáte ve svých třídách se svými třídními učiteli a provedete reflexi projektu ve třídách.

Ve čtvrtek 2. týdne bude projekt zakončen tím, že ředitel v aule oznámí (nadvakrát), jak hodlá přistoupit k doporučením poroty a zdůvodní svůj postup.

Potom budete dostávat ve třídách pololetní vysvědčení.

 

III. Vaším úkolem teď je podívat se na webové stránky projektu https://prihlaseni.arcig.cz. Najdete na nich:

 • tento úvodní text

 • 8 úvodních studií / tezí, po jedné ke každému tématu, které můžete využít (ale nemusíte) jako výchozí bod ke své práci

 • přihlašovací systém, do nějž zapíšete svou 1. a 2. volbu; přihlašování bude otevřeno ve středu 21. 12. v 7 hodin ráno, uzavřeno v pátek 6. ledna v 17 hodin odpoledne.

 

Na závěr bychom vám rádi řekli, jak se bude letošní projekt jmenovat.

Všechny problémy školního prostředí jsou většinou během roku chápány jako vedlejší, a přestože jsou ze své podstaty někdy dost naléhavé, máme zpravidla tendenci jejich řešení odkládat. A to se může leckdy vymstít. Tuto situaci podle nás velmi přiléhavě vystihuje věta: "Nemám čas brousit pilu, protože řežu." A tak chceme letošní projekt nazvat "broušení pily" nebo zkráceně jen "pila".

Richard Mašek

Galerie: