Školní projekt byl úspěšně dokončen

Jak jsme vás informovali zhruba před třemi týdny, bylo uplynulých čtrnáct dní věnováno na AG školnímu projektu. V souladu se školním vzdělávacím programem Osm svobodných umění bylo letos na řadě jako základní téma "umění učit se".

V prvním týdnu jsme se společně pokoušeli o moderní český překlad geniální učebnice J. A. Komenského Dvéře jazyků odevřené (Brána jazyků otevřená).

V druhém týdnu zpracovávala každá ze 32 nově utvořených skupin svůj vlastní "malý projekt" na téma: "J. A. Komenský - umění učit se - AG". Ve čtvrtek před pololetními prázdninami byl projekt zakončen dnem prezentací všech 32 malých projektů a závěrečnými oslavami.

Protože v minulém týdnu zároveň vznikaly i speciální webové stránky projektu, můžete se s výsledky naší činnosti sami seznámit na http://komensky.arcig.cz.

Richard Mašek

Galerie: