Školní projekt Anežka 2019

Arcibiskupské gymnázium chce

 • být místem, kde se pěstuje vzdělání, charakter a tvořivost
 • respektovat svobodu každého jednotlivce a zdůrazňovat jeho odpovědnost
 • vytvářet předpoklady duchovního růstu a nabízet křesťanství jako možnou cestu.

(Želiv, 2003)

 

ŠVP Osm svobodných umění

 1. umění učit se – kněžna Ludmila,
 2. umění řešit problémy – opat Prokop,
 3. umění komunikovat – biskup Vojtěch,
 4. umění žít s lidmi a pro lidi – královská dcera Anežka,
 5. umění být občan – kníže Václav,
 6. umění pracovat a prosadit se vlastní prací – bohatý Hroznata,
 7. umění hlubokého pohledu na svět – paní Zdislava,
 8. umění rozvíjet tradici – Konstantin neboli Cyril

(ŠVP AG 2005)

 

Ad 4)

umění žít s lidmi a pro lidi (kompetence sociální a personální) –

žák chce a umí spolupracovat s druhými i sám se sebou

 

Anežka

Důstojná a ve svých názorech vždy samostatná žena žijící v čiré duchovní svobodě, která umírá ve vysokém věku hladem a vysílením uprostřed bídy svého lidu, podobně jako její synovec, rytířský král, umřel uprostřed bitvy; je pohřbena bez poct cizím mnichem, zato za velké a pohnuté účasti městských chudáků, kteří ji ctí jako svou ochránkyni, Anežka (+1282); když její otec pozvedl politicky a vojensky Čechy mezi království, přispěla velkou měrou k dobudování jejich pozice tím, že politickému království vytvořila jeho duchovní protiváhu: nebývale velkoryse a zároveň pokorně, lidsky opravdově a zcela svobodně se dokázala obrátit čelem k bídě lidské společnosti, přiznat ji v plné šíři a začít stavět na základech laskavého zájmu o druhé, touze po sociální spravedlnosti a po míru.

(z ŠVP AG, podle P. Piťhy)

 

ZÁMĚR PROJEKTU

Projektovým dnům tohoto školního roku je ve školním kalendáři vyhrazen týden od pátku 25. ledna do čtvrtku 31. ledna 2019. Chceme, aby si při aktivitách těsněji či volněji navazujících na úsilí patronky projektu, svaté Anežky, každý mohl vybrat, aby se pokud možno všichni dostali ze školní budovy ven mezi lidi a aby přitom mohli spolupracovat i se spolužáky z dalších tříd a ročníků AG. Žáci si budou vybírat z nabídky připravené jejich učiteli (viz níže) a přihlašování se pokusíme stihnout v průběhu prosince, tedy do Vánoc.

Richard Mašek

Galerie: