Oznámení

Články k tématu Oznámení

Vánoční koncert souboru MUSICA BOHEMICA v rámci tradičního, letos již 10. setkání absolventů Arcibiskupského gymnázia, se koná ve středu 3. prosince 2003 v 19 hodin v kapli AG.

Na pondělí 29. 9. a úterý 30.9. vyhlásil ředitel gymnázia ředitelské volno. Ve škole nebude probíhat výuka z důvodu výjezdního zasedání profesorského sboru.

Vzhledem ke stávce v pondělí 1. září se slavnostní začátek školního roku přesunuje na úterý 2. září. Sejdeme se na mši svaté v 9:00 u sv. Ludmily, potom budeme pokračovat přivítáním ve třídách.

V měsíci červenci jsou úřední hodiny v sekretariátu školy ve všední dny od 9-11 hod.

Přejeme všem studentům pěkné prázdniny a těšíme se na viděnou
v pondělí 1. 9. 2003. (oprava - kvůli stávce až 2.9.)

Pozvání pro absolventy Arcibiskupského gymnázia na děkovnou mši svatou v pátek 27. června v 8:45 hod. u sv. Ludmily u příležitosti odchodu dosavadního ředitele Pavla Křížka a ukončení činnosti dlouholetého spirituála gymnázia P. Vojtěcha Eliáše.

Za nového ředitele Arcibiskupského gymnázia byl po výběrovém řízení vyhlášeném panem biskupem Malým určen Ing. Mgr. Richard Mašek. Výběrové řízení se konalo v pondělí 28.4.2003 v Arcibiskupském paláci na Hradčanech. Nový ředitel má převzít vedení školy po dosavadním řediteli RNDr.Pavlu Křížkovi dne 24.7.2003.

(ke schůzce s biskupským vikářem pro školství Mons. Václavem Malým, svolané na čtvrtek 24. dubna 2003 v 18:00 hod. do kaple Arcibiskupského gymnázia)

Pro zklidnění situace, která na Arcibiskupském gymnáziu po mém odstoupení z funkce ředitele nastala, s úmyslem přispět ke klidnému průběhu plánované schůzky, prohlašuji v souladu se skutečností, že jsem ze své funkce nebyl odvolán, má rezignace na funkci ředitele školy je dobrovolná, neudála se pod nátlakem, ani se za ní neskrývá diplomatické řešení mého odvolání.

V Praze dne 22. dubna 2003
RNDr. Pavel Křížek

Školní jídelna - obědy:

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 4. 2003 je zavedena možnost odhlašování stravy pomocí internetu. E-mailová adresa je sj.kdm@volny.cz.

Změny v ročním plánu činnosti Arcibiskupského gymnázia.
Na četná přání rodičů a vzhledem k malé četnosti protestů ze strany studentů a profesorů proti tomuto opatření vyhlašuji na pátky 2. a 9. května ředitelské volno.

Stránky