Stávka zaměstnanců AG 1.9.2003

Téma: 

Vzhledem ke stávce v pondělí 1. září se slavnostní začátek školního roku přesunuje na úterý 2. září. Sejdeme se na mši svaté v 9:00 u sv. Ludmily, potom budeme pokračovat přivítáním ve třídách.

Cíle stávky:

  • Základním cílem zůstává požadavek, aby v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy ČR vzrostl v roce 2004 objem mzdových prostředků v regionálním školství o 10 mld. Kč.

  • Dílčím cílem je navýšení objemu mzdových prostředků, které zajistí:

    • plné pokrytí nové 16-ti třídní tabulky

    • vyplacení 13. a 14. platu v obvyklé výši

    • nezkrácený objem nenárokových složek platu


ZAMĚSTNANCI AG STÁVKUJÍ NA PODPORU POŽADAVKŮ MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ,
NIKOLI PROTI SVÉMU ZŘIZOVATELI.

Tato stávka je výzvou vládě, aby při svém rozhodování o finančním krytí nového systému odměňování respektovala oprávněné požadavky zaměstnanců školství.

Stávka samozřejmě není namířena ani proti studentům a jejich rodičům, jimž se tímto omlouváme za vzniklé obtíže. Děkujeme za pochopení.