Instituce na AG

Arcibiskupské gymnázium je školská právnická osoba. Jeho orgány jsou jednak ředitel školy, jednak rada ŠPO (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §§ 130-132). Tato rada má 3 členy a jejím předsedou je Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., generální vikář Arcibiskupství pražského.

Při gymnáziu dále pracuje - v souladu se školským zákonem, §§ 167 a 168 - školská rada, která má 9 členů, z nichž jedna třetina je volena učiteli, jedna třetina zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků a jednu třetinu jmenuje zřizovatel. Předsedou školské rady je Mgr. Tomáš Pešek.

Další rada, se kterou škola spolupracuje, je rada rodičů

Hlavní zdroj příjmů, státní dotaci, poskytuje škole MŠMT.

Arcibiskupské gymnázium bylo obnoveno v r. 1992 a volně navazuje na tradici předválečného AG, jež sídlilo od roku 1913 v Bubenči.

Články k tématu Instituce na AG

Zúčastnění:

    členové RS - M. Růžek, PhDr. A. Lišková, MUDr. V. Svobodová,PaedDr. V. Rattayová,
    hosté - Ing. Mgr. R. MašekDalší jednání Rady rodičů se bude konat dne 5.11.2003 v 18, 30 hod.
JUDr. Milan Kocourek


Jednání Rady rodičů se bude konat dne 14.10.2003 v 18,30 hod v místnosti č. 311.

JUDr. Milan Kocourek

Zúčastnění:

    členové RS - Mgr. M. Kroftová, M. Růžek, PhDr. A. Lišková, MUDr. V. Svobodová, PaedDr. V. Rattayová, RNDr. V. Roskovec,
    hosté - Mgr. E. Tomášková, Ing. Mgr. R. Mašek, JUDr. M. Kocourek


Jednání Rady rodičů se koná dne 17.6.2003 v 18,30 hod. v učebně č. 311.
JUDr. Milan Kocourek

Jednání Rady rodičů se koná dne 26.5.2003 v 18,30 hod. v učebně č. 311.
JUDr. Milan Kocourek

Proběhla ustavující schůze Rady školy.

V úterý 18. 3. 2003 v 18:30 se uskuteční mimořádná schůzka rodičů, resp. zákonných zástupců nezletilých studentů, za účelem volby člena rady školy.

Stránky