Zpráva ze schůze Rady školy konané 13. 10. 2003

Zúčastnění:

  členové RS - M. Růžek, PhDr. A. Lišková, MUDr. V. Svobodová,PaedDr. V. Rattayová,
  hosté - Ing. Mgr. R. Mašek


Program:

 1. Zahájení schůze, prezentace a rozdání školních vizitek, předložení a schválení programu;
 2. Výroční zpráva školy, poslední příp. poznámky do 17. 10., schválena;
 3. Finanční rozvaha na příští rok, 2004, obdoba letošní kromě FKSP, pí Rattayová doporučila konzultaci s odbory, příp. MŠMT, schválena;
 4. O aktivitách na AG referuje ředitel Ing. Mgr. R. Mašek:
  • stávka 1. 9. 2003 na AG - ve vztahu ke zřizovateli vyjasněna,
  • majetkové poměry AG - odlišná pojetí zřizovatele a ředitele na způsob využití nájemného z pronajímaných přízemních prostor AG, jedná se o smlouvě mezi řádem školských sester a zřizovatelem či školou, je třeba zjistit podmínky a rizika, otázka bytu v přízemí,
  • k otázce školného (pí Svobodová a Rattayová): na jednání ředitelů cirkevních škol došlo k dohodě na částce 300-500 Kč/měsíčně; je třeba předložit Radě rodičů, ta by měla dát podnět Biskupské konferenci - setkání 14. 10. 2003;
  • zpráva z výjezdního zasedání AG;
  • zpráva o obnově pedagogického sboru AG;


 5. Aktuality
  • Pí Svobodová informovala o benefičním koncertě plánovaném na Praž. arcibiskupství na podporu školy;


 6. Závěr
  • Rada se usnesla na tom, že předpokládá stálý zájem zřizovatele o instituci AG a jeho pomoc, vždyť jsou přece určeny jejím studentům, mládeži, tedy perspektivní cílové skupině.


 7. Poděkování všem, ukončení porady a předběžné naplánování další schůzky na jaro 2004, pozvání se uskuteční emailem.Zprávu vyhotovila Marie Kroftová, předseda RS, kroftova@post.cz, podle zápisu PhDr. A. Liškové.