Fotbal chlapců – Jana Chloupková

2019/2020

Nabízíme kroužek pro pokročilé fotbalisty, kteří jsou schopni kvalitní technické hry na malém prostoru naší velké tělocvičny.

Předpokládaný čas kroužku bude v odpoledních hodinách, upřesníme až podle rozvrhu v září.

Zkušenosti lektora: 

Kroužek povede Mgr. Jana Chloupková, která učí TV již 30 let.

Určení: 
Počet účastníků omezen – max. 12.