Klub mladého diváka - Martina Peterková

2023/2024

Proč se přihlásit?

Můžete navštívit nejméně šest méně dostupných divadelních představení za zvýhodněné vstupné.

Snažím se vybírat klasická díla českých i světových autorů, aby vám pomohla v přípravě na maturitní zkoušku z ČJL.

Hledám termíny ve všedních dnech, mimo víkendy, prázdniny a svátky, od října do května (podle možností KMD).

Koho se KMD týká?

Žáků sekund, tercií, příp. kvart (13–16 let) a studentů kvart, kvint až oktáv (15–21 let). Jedná se o oddělené skupiny dle věkových kategorií a vhodnosti představení.

Kolik to stojí?

Pro žáky nižšího gymnázia se jedná o 4 představení za školní rok za poplatek 500 Kč.

Pro studenty vyššího gymnázia se jedná o 6 představení za školní rok za poplatek 750

U koho se můžete hlásit?

Přihlášky si vyzvedněte u prof. Peterkové v kabinetě VV ve 408 nebo stáhněte zde pro žáky nižšího gymnázia nebo pro žáky vyššího gymnázia.

Jak to bude fungovat?

Vyplníte a odevzdáte přihlášku prof. Peterkové v 408 do čtvrtku 18. 9. 2023.

Peníze přineste spolu s přihláškou.

A pak už budete sledovat nástěnku ve 4. patře s nabídkou představení.

Informace o vstupenkách a představeních budu zasílat také na váš školní email.

Martina Peterková