Astronomický kroužek – Jan Slavický

2021/2022

Proč se v tropech stmívá rychleji? Proč pravé poledne není přesně v poledne? Jak antičtí učenci dokázali předpovídat pohyby hvězd? Kudy se létá na Mars? Jak můžeme přesně určit chemické složení hvězd vzdálených tisíce světelných let? Odkud víme, jak vypadal vesmír před miliardami let? Co dělají gravitační čočky? A co jsou vlastně černé díry?

Nad těmito i mnohými dalšími otázkami bude letos společně dumat náš astronomický kroužek. Ač se takové otázky mohou zdát šité na míru zvídavým primánům či sekundánům, na své si přijdou i studenti vyšších ročníků. S nimi se můžeme mimo jiné pustit do studia nebeské mechaniky a některé poznatky si ověřit i pomocí zajímavých výpočtů.

Tento školní rok se budeme pravidelně scházet už odpoledne. Několikrát do měsíce také - v závislosti na počasí a časových možnostech - uspořádáme ve večerních hodinách pozorování ze školní hvězdárny. Kromě toho máme v plánu občas vyrazit za tmavou oblohou (a tedy možností lepšího pozorování) mimo Prahu, na takových výpravách si v praxi ukážeme i orientaci na obloze.

Aktivity kroužku můžete sledovat také na naší nástěnce https://hvezdarna.arcig.cz/