EduMiNDPoint

2023/2024

Platforma EDUMiNDPoint je vyhrazeným prostorem (místem a časem), kde se žáci mohou setkávat, diskutovat a předávat si zkušenosti, vzájemně spolupracovat nebo se učit (vrstevnické učení). Mohou také hrát společenské hry, plánovat projekty, domlouvat realizaci žákovských aktivit apod. Slouží nejen k navazování kontaktů žáků napříč ročníky, ale zároveň je prostorem pro talentované žáky a žáky, kteří hledají praktické uplatnění získaných znalostí. 

Středa 14:00 - 16:00 ve studovně knihovny ve 2.p. je vaše