EXTRA ENGLISH - Štěpán Charvát

2023/2024

Extra English

Kroužek Extra English je určen především studentům prim, kteří se na běžných hodinách angličtiny necítí komfortně a mají pocit, že by potřebovali lepší průpravu. V kroužku se nepracuje s učebnicí, nicméně volba gramatiky, slovní zásoby a témat k diskuzi bude vždy odpovídat lekci, již studenti právě v učebnici probírají.

V kroužku se můžete těšit na následující aktivity:

  • osvojení + prohloubení slovní zásoby (slovíčka z běžných hodin AJ + něco navíc)
  • gramatická cvičení
  • hry (např. hangman, Kahoot)
  • sledování epizod seriálu Learn English Conversation (komediální seriál cílený na studenty angličtiny na začátečnické úrovni)
  • hromadné i skupinové diskuze o různých tématech
  • psaní tematických textů (příprava na slohové práce)
  • práce s překladovými slovníky
  • cvičné testy na jednotlivé lekce v učebnici (příprava na skutečné testy v hodinách AJ)
  • … a případně další aktivity, které studenti sami navrhnou.

Přijďte zvolnit, procvičit si záludné věci z hodin a zjistit, že angličtiny se není třeba bát. Kroužek bude probíhat dvakrát týdně v tzv. nultou hodinu (tj. 7:25–8:10). V případě zjištění deficitu ve znalostech angličtiny v průběhu školního roku se lze na kroužek dodatečně přihlásit i po oficiální uzávěrce.