EXTRA ENGLISH - Štěpán Charvát

2022/2023

Kroužek Extra English je určen především studentům prim, kteří se v běžných hodinách anglického jazyka necítí komfortně a mají pocit, že by potřebovali lepší průpravu. Kurz tedy slouží jako podpora běžných hodin anglického jazyka, kde dochází k procvičení těch aspektů anglické komunikace, které dělají studentům problémy. Orientace kurzu je široká, od gramatiky přes slovní zásobu až po jazykové dovednosti (tj. čtení, psaní, mluvení, poslech).

Přijďte zvolnit, procvičit si záludné věci z hodiny a zjistit, že angličtiny se není třeba bát. Kroužek bude probíhat dvakrát týdně. Přesný čas se bude odvíjet od individuální dohody všech účastníků, možné jsou například odpolední či nulté hodiny.