EXTRA ENGLISH - Kateřina Matulová

2019/2020

Extra English je určen pro studenty primy, kteří potřebují procvičovat výslovnost, slovní zásobu, gramatiku a získat jazykovou pohotovost. Budeme pracovat s textem, procvičovat gramatiku, rozšiřovat slovní zásobu, popisovat obrázky, nacvičovat ve dvojicích dialogy a ve skupinkách krátké skeče.