Přihlašování do seminářů 2021/2022

Téma: 

Od pondělí 1. března do středy 3. března proběhne (opět) přihlašování do seminářů na příští rok. Byl zásadně vylepšen přihlašovací software, snad by tedy nemělo dojít k větším potížím.

Začátek přihlašování bude rozdělen na dvě skupiny: od 14 hodin budoucí oktávy + sexty, od 15 hodin budoucí septimy + kvinty. První kolo přihlašování končí ve středu 3. března ve 12 hodin.

Podařilo se domluvit navýšení kapacity některých seminářů, především ZSV pro oktávy a CAE 2. Ostatní semináře už nebude možné dělit kvůli naplněným úvazkům učitelů.

Průběh přihlašování do seminářů

První kolo

ŽÁCI:

Na školních webových stránkách jsou zveřejněny nabízené semináře. V prvním kole si každý žák přihlásí patřičný počet povinných seminářů podle ročníku. První kolo přihlašování začíná v pondělí 1. března ve 14 (15) hodin a končí ve středu 3. března ve 12 hodin. Žáci se přihlašují elektronicky přes odkaz na školních webových stránkách (odkaz bude funkční až od času spuštění 1. kola). Pokud je v některém semináři omezený počet míst, po naplnění kapacity se tento seminář pro přihlašování uzavře.

VEDENÍ ŠKOLY:

Po prvním kole proběhne kontrola správnosti a úplnosti přihlášení – nezapsaní budou ředitelem školy do seminářů zapsáni. Semináře se setřídí podle zájmu. Některé semináře mohou být rozděleny do více skupin tak, aby skupiny nebyly větší než 20 účastníků.

Podle zájmu a přihlášení žáků budou semináře sloučeny do skupin. Žáci budoucích septim a oktáv se v druhém kole budou přihlašovat tak, aby z každé skupiny seminářů měli zapsán maximálně jeden seminář. Semináře ze stejné skupiny budou příští rok v rozvrhu ve stejný čas.

 

Druhé kolo

ŽÁCI:

Ve druhém kole se žáci jejichž seminář nebyl díky nedostatečnému obsazení otevřen, nebo kterým byl seminář z důvodů křížení vymazán, přihlásí do některého z dále postupujících dosud nenaplněných seminářů. POZOR! Ve druhém kole není možné měnit úspěšnou volbu!

VEDENÍ ŠKOLY:

Opět proběhne kontrola správnosti a úplnosti přihlášení a semináře se setřídí podle zájmu. Semináře, o něž bude příliš malý zájem, se zruší. Zůstává sloučení seminářů do skupin. Žáci budoucích septim a oktáv se nadále přihlašují tak, aby z každé skupiny seminářů měli zapsán maximálně jeden seminář.

 

Třetí kolo

ŽÁCI:

Ve třetím kole se dopíší dle pravidel druhého kola žáci, kterým byl z nějakého důvodu „jejich“ seminář zrušen, či u kterých došlo k jiné komplikaci.

Po třetím kole musí mít všichni žáci gymnázia zapsán povinný počet seminářů pro příští školní rok.

 

Protože zapisování do seminářů je velmi složité a těžko někdo může dopředu promyslet všechny eventuality, ke kterým může dojít, vyhrazuje si ředitel právo výše uvedenou proceduru pozměnit, pokud k tomu shledá důvod. 

Jak se přihlásit

Pro koho je aplikace určena

Do aplikace pro výběr seminářů se může přihlásit každý současný kvartán, kvintán, sextán a septimán.

Volba jména a hesla

K přihlášení slouží stejná dvojice jména a hesla, jaká se používá pro přihlašování k ostatním informačním službám školy (přihlášení do počítače, k mailu, classroomu…). Pokud budete mít s přihlašováním problémy, napište Lukáši Bernardovi na bernard@arcig.cz. Volba seminářů, provedená elektronicky vaším jménem a heslem, je závazná. Ujistěte se proto, že své heslo znáte jen vy sami, v případě potíží kontaktujte rovněž Lukáše Bernarda.

K aplikaci je možné přistupovat jak zvenčí, tak zevnitř školy. K obsluze aplikace se z důvodů vyšší bezpečnosti používá šifrovaný protokol https.

Popis aplikace

Po vyplnění přihlašovacího formuláře získáte okno se seznamem seminářů přístupných pro Váš ročník. Každá řádka představuje jeden seminář a obsahuje název semináře, vyučujícího, pro které ročníky je seminář určen a zaškrtávací políčko na přihlášení. Po kliknutí na název semináře uvidíte podrobnější anotaci obsahu semináře. Pro ještě podrobnější informace doporučujeme zeptat se přímo vyučujících.

Zvolte si zaškrtnutím libovolné semináře a potvrďte volbu tlačítkem pod tabulkou. V případě překročení maximálního počtu povolených hodin se zobrazí varovné hlášení a volba se neuloží, stejně tak v případě volby více seminářů ze stejné skupiny.

Až do uzávěrky prvního kola můžete svou volbu opakovaně měnit. Při přechodu do druhého kola budou úspěšné volby zafixovány a nebude možné je dále upravovat. Příležitost už budou mít jen ti, kteří budou měnit neúspěšnou volbu.

Přihlašovací formulář naleznete ZDE. (odkaz bude funkční až od času spuštění 1. kola)

24. února 2021

Lucie Bohatá 

Galerie: 
Obrázek k článku Přihlašování do seminářů 2021/2022