Anotace seminářů pro školní rok 2019/2020

Téma: 

Pro školní rok 2019/2020 je v počáteční nabídce 59 seminářů. Devět z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Nabídka obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů včetně ročníků, pro které jsou semináře určeny.

První kolo přihlašování začíná v úterý 19. března a končí v úterý 2. dubna 2019 ve 12 hodin.

 

11: Profilový literární seminář

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je určen primárně studentům, kteří mají zájem o profilovou maturitu z ČJL, ovšem to není nutně podmínkou účasti. Budeme se věnovat zejména moderní zahraniční literatuře, na kterou při běžné výuce zbývá méně času, případně současné české literatuře či okrajovým žánrům. Součástí semináře mohou být filmové projekce, návštěva divadelního představení či souvisejících výstav. Společně sestavíme okruhy pro profilovou maturitu a budete moci konzultovat své práce. Od studentů očekávám aktivní docházku, účast v diskusích a přípravu minimálně jednoho výstupu pro ostatní.

 

12: Česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových zpracování pochází ze 60. let. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také na filmová zpracování autorů z české nové vlny. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury k maturitě 2019/2020. Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

 

13: Starší česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou do 2. světové války. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla budou korespondovat s nabídkou ve školním seznamu literatury plánovaném k maturitě. Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

 

14: Seminář základy překladu a tlumočení

Učitel: Z. Vaňková

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Studenti si vyzkouší různé druhy tlumočení (konsekutivní, simultánní, bilaterální, z listu) a překladu, především uměleckého. Také se seznámí s dostupnými internetovými pomocníky překladatele a se základy teorie překladu. Výstupem ze semináře bude překlad literárního textu dle vlastního výběru.

 

15: Divadelní seminář

Učitel: M. Dobiášová

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Chcete dělat divadlo? Mít pestrobarevné kulisy? Udělat si kostým z krepáku a hrát princeznu? V tom případě se sem nehlaste! Zajímá vás, jak lépe ovládat svůj hlas a svoje tělo? Vyprávět? Improvizovat? Sdělovat? Vnímat lidi kolem sebe? Nalézat společný jazyk? Pochopit, jak vzniká představení a jak o něm lze přemýšlet? Vyjádřit se? Tvořit? Pak jste tu správně. Ať už vás zajímá cokoli z výše zmíněného, můžete si být jistí, že divadlo má v zásobě formu, která je vhodná právě pro vás. V prvních měsících semináře si ujasníme, co pro nás divadlo znamená a kterou z mnoha cest k němu se chceme vydat. V průběhu roku pak budeme hledat a experimentovat, abychom nakonec dospěli k vlastnímu divadelnímu představení. Seminář pro všechny, kdo nechtějí divadlo nacvičovat, ale zažít! Martina Dobiášová je lektorka dramatické výchovy, literární redaktorka, produkční, občasná performerka, herečka a autorka. Vystudovala Filozofickou fakultu MU. Nakonec se však rozhodla naplno věnovat divadlu. Dnes pomáhá ostatním vyjádřit se – v knihách, v životě nebo na jevišti.

 

21: Přípravný seminář FCE

Učitel: 

Ročníky: kvinta, sexta, septima

Anotace: Přípravný FCE seminář je určen pochopitelně hlavně těm, kdo se chystají skládat FCE zkoušku (pokud ji zvládnete na 1 či 2, můžete si jí nahradit školní maturitu z AJ, případně se nechat uvolnit z výuky AJ a nechat si ji uznat!), ale i těm, kdo cítí potřebu cvičit gramatiku a všelijaké specifické FCE related skills. Listenin! Reading comprehension! Use of English! Writing! Strukturované eseje, recenze, povídky, dopisy, články a podobně. Pro práci v semináři je nutné opatřit si učebnici Cambridge English Objective First, 4. vydání.

 

22: The Promised Land

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Máte slušnou angličtinu, tj. známku 1 či 2? Nudí vás standardní seznam povinné či doporučené literatury a chcete číst také něco jiného? Iv angličtině? Nudí vás obvyklá konverzační témata typu zdravý životní styl, vhodné stravování, Over the map of the Czech Republic/GB/USA a podobně? V tom případě by vás mohl zaujmout seminář věnovaný Izraeli - klasické i moderní literatuře, filmům, historii, politické i náboženské problematice, trochu třeba i hebrejštině (počítáme s hosty z katedry hebraistiky FF UK!) Nabízí se texty Etgara Kereta, Davida Grossmana, Amose Oze, Chaima Potoka, Philipa Rotha, I.B. Singera, ale i F. Kafky, V. Fischla či V. Rakouse - ke čtení, k diskusi i k případnému překládání. Seminář lze doplnit účastí na některých programech Židovského muzea. Doporučuji jako (nikoli nutnou či povinnou) přípravu zájemcům o výměnu s IASA Jerusalem, ovšem vítán je každý, kdo má zájem o uvedené a chuť pracovat.

 

23: British Culture through Art and Architecture

Učitel: H. Šiprová

Ročníky: septima

Anotace: Cílem semináře je blíže seznámit studenty s britskou kulturou, zejména uměním a architekturou. Postupně se necháme okouzlit památkami a díly dávnými i soudobými. Společný čas bude věnován sledování dokumentů, diskusím a prezentacím studentů. Podle nálady můžeme seminář završit víkendovou exkurzí a navštívit alespoň několik míst na vlastní oči.

 

24: SOS English

Učitel: 0

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Ujel Vám vlak s frázovými slovesy a nemůžete se vyznat ve všech kondicionálech, pak ještě question tags, present and past perfect....You should have studied a little harder! Nicméně nezoufejte, je tu SOS English - základy, které jste prospal/a v minulých letech.

 

25: Literature and Film

Učitel: 0

Ročníky: sexta

Anotace: Chybí vám v hodinách českého jazyka a literatury moderní anglo-americká literatura? Chcete si něco přečíst, přeložit, o textech si popovídat, případně společně shlédnout některé filmové verze? Chcete se také procvičit ve vlastním psaní? Vítejte na semináři, kde se od vás čeká aktivní účast, nápady, názory, mluvení - no a hlavně to pozorné čtení. Vše v angličtině!

 

26: CAE PREP COURSE

Učitel: J. Váňa

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je primárně zacílen připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost zopakovat si či doosvojit si gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická. Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 1-5, možná více) pozn. Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře

 

27: Windows on the English-speaking world

Učitel: 0

Ročníky: oktáva

Anotace: Through reading fiction and non-fiction, watching movies and videos, listening, writing and speaking we will embark on a journey to try and understand the English-speaking world. In other words, not only grammar is important...

 

28: Moving Stories

Učitel: K. Matulová

Ročníky: kvinta

Anotace: Máte rádi velké příběhy? Bavilo by vás rozebírat, proč se Loki obléká do zelené a zvládnete to anglicky? Pojďte si rozpitvat velký příběh a střihnout si i vlastní. Kreativitě se meze nekladou - kniha, komiks, film, animace, divadlo, instalace... as long as it's in English.

 

31: „Ich will grammatisch möglichst korrektes Deutsch schreiben und sprechen!“

Učitel: J. Ginzelová

Ročníky: kvinta

Anotace: Pár let němčiny za námi, dalších několik před námi... Slov i pravidel jste slyšeli už více než dost, ale nepozapomněli jste něco, umíte vše použít, je jasné, kdy a co kam patří? Na semináři vše zopakujeme, popř. doplníme a hlavně se budeme snažit pravidla aktivně používat v praxi „beim Sprechen, natürlich“.

 

32: DSD 6A - AJ1

Učitel: 

Ročníky: sexta

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

33: DSD 6A - AJ2

Učitel: 

Ročníky: sexta

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

34: DSD 6B - AJ1

Učitel: 

Ročníky: sexta

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

35: DSD 6B - AJ2

Učitel: 

Ročníky: sexta

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

36: DSD 7A - AJ1

Učitel: 

Ročníky: septima

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

37: DSD 7A - AJ2

Učitel: 

Ročníky: septima

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

38: DSD 8A - AJ1

Učitel: 

Ročníky: oktáva

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

39: DSD 8A - AJ2

Učitel: 

Ročníky: oktáva

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

310: DSD 8B

Učitel: 

Ročníky: oktáva

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

41: Préparation DELF B2 / C1

Učitel: A. Tchokonté

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Příprava na zkoušky DELF, případně s vidinou budoucího studia v zahraničí / Cours de préparation aux examens DELF Cílem semináře je dlouhodobá a systematická příprava na zkoušku DELF B2, případně C1, které studenty na konci studia a v možném pomaturitním studiu čekají. Příprava bude primárně zaměřena na psaný projev, poslech a porozumění textu. obsah: L'objectif du séminaire est de préparer les étudiants à passer le DELF niveau B2 ou le DALF niveau C1. Chaque semaine, nous regarderons une vidéo, écouterons une émission de radio ou une écoute d'un manuel de préparation sur un thème particulier. Pour vous habituer à répondre facilement aux questionnaires de compréhension orale de l'épreuve DELF / DALF, nous en ferons un par semaine dans les conditions de l'examen. Vous apprendrez également le vocabulaire nécessaire pour comprendre ces thèmes et en discuter. Vous développerez votre expression écrite afin d'être capables d'écrire facilement différents types de textes en français: des articles, des argumentations rigoureuses, des lettres formelles et polies à des institutions... Vous apprendrez à structurer vos idées et à les exprimer de manière sérieuse, ironique, enthousiaste, pathétique, nuancée, etc. pour convaincre tous vos interlocuteurs. Un débat sera organisé chaque semaine pour vous habituer à discuter et débattre en Français sur de nombreux thèmes. Vous lirez un article authentique de la presse française sur ce sujet chaque semaine, pour penser à des arguments et découvrir le point de vue des français sur le monde à propos de nombreux problèmes! hodnocení: Každý týden budeme během hodiny pracovat na písemném projevu (expression écrite), který po dokončení doma a následném odevzdání bude hodnocen známkou. (hodnota 5) Podmínkou splnění předmětu je rovněž domácí příprava (45 - 60 min. týdně): četba textu a následná příprava argumentace a osnovy (production orale) (15 min.), příprava slovíček na ohlášené téma (10 min.), dokončení psaného textu z hodiny (20 - 30 min.) příklad hodiny: téma Zaměstnání a svět práce 1) Kontrola slovní zásoby (domácí příprava) potřebné pro pochopení dalších částí (5 min.) 2) Poslech (compréhension orale) (dle tématu hodiny) (20 min.) 3) Rekapitulace a prohloubení tématu učitelem (5 min.) 4) Písemný projev (production écrite) (40 min) - Prostor pro konzultaci již opravených textů s vyučujícím. 5) Debata nad tématem článku a argumentace (domácí příprava) (Débat sur le thème du jour - Production orale) (15 min)

 

42: Préparation DELF B1 / B2

Učitel: A. Tchokonté

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Příprava na zkoušky DELF, případně s vidinou budoucího studia v zahraničí / Cours de préparation aux examens DELF Cílem semináře je dlouhodobá a systematická příprava na zkoušku DELF B1, případně B2, které studenty na konci studia a v možném pomaturitním studiu čekají. Příprava bude primárně zaměřena na psaný projev, poslech a porozumění textu. L'objectif du séminaire est de préparer les étudiants à passer le DELF niveau B1 ou B2. Chaque semaine, nous regarderons une vidéo, écouterons une émission de radio ou une écoute d'un manuel de préparation sur un thème particulier. Pour vous habituer à répondre facilement aux questionnaires de compréhension orale de l'épreuve DELF B1, nous en ferons un par semaine dans les conditions de l'examen. Vous apprendrez également le vocabulaire nécessaire pour comprendre ces thèmes et en discuter. Vous développerez votre expression écrite afin d'être capables d'écrire facilement des articles, des argumentations, des lettres formelles, des mails pour des amis, ou des histoires au passé. Vous apprendrez à exprimer clairement vos idées et à raconter des expériences que vous avez vécues. Pour préparer l’oral du DELF, vous apprendrez à vous présenter, à expliquer votre vie, à réagir dans une situation de communication en Français, et à exprimer vos idées de manière claire en 2 ou 3 minutes. Enfin un débat sera organisé chaque semaine dans le but de vous habituer à discuter et débattre en Français sur de nombreux thèmes. Vous lirez un court article authentique de la presse française sur ce sujet chaque semaine, pour penser à des arguments et découvrir le point de vue des français sur le monde à propos de nombreux problèmes! hodnocení: Každý týden budeme během hodiny pracovat na písemném projevu (expression écrite), který po dokončení doma a následném odevzdání bude hodnocen známkou. (hodnota 5) Podmínkou splnění předmětu je rovněž domácí příprava (45 - 60 min. týdně): četba textu a následná příprava argumentace a osnovy (production orale) (15 min.), příprava slovíček na ohlášené téma (10 min.), dokončení psaného textu z hodiny (20 - 30 min.) příklad hodiny: téma Zaměstnání a svět práce 1) Kontrola slovní zásoby (domácí příprava) potřebné pro pochopení dalších částí (5 min.) 2) Poslech (compréhension orale) (dle tématu hodiny) (20 min.) 3) Rekapitulace a prohloubení tématu učitelem (5 min.) 4 a) Písemný projev (production écrite) (40 min) - Prostor pro konzultaci již opravených textů s vyučujícím. 4 b) Ústní projev (production orale) (40 min) 5) Debata nad tématem článku a argumentace (domácí příprava) (Débat sur le thème du jour - Production orale) (15 min)

 

43: Théâtre francophone

Učitel: K. Paseková

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Celoroční náplní semináře bude zpracování, příprava a následná realizace jedné divadelní hry ve francouzštině. Výsledná podoba představení se odvíjí od konkrétní skupiny a jednotlivců a vychází z delší dramatické přípravy. Společně vybereme konkrétní hru nabízenou na příští rok mezinárodním divadelním projektem "10 sur 10". Díky této platformě se zúčastníme několika divadelních festivalů - historicky prvního festivalu "10 sur 10" v Praze, již tradičního festivalu v polské Poznani a přehlídky v Comédie-française v Paříži. Ukázka hodiny: - pohybová a hlasová rozcvička - cvičení vycházející z principů dramatické výchovy, která rozvíjejí jak herce tak podobu představení - práce s textem - vystavění role Podmínkou splnění semináře je účast na hodinách, komunikace během semináře pouze ve francouzštině a účast na divadelních přehlídkách v Praze, Poznani a v Paříži. V případě dalších otázek se obracejte na vyučující.

 

51: Španělský seminář

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen (nejen) těm, kteří uvažují o procvičování španělštiny na úrovní B1-B2. Zaměříme se v něm především na reálie Španělska a Latinské Ameriky. Kromě toho budeme procvičovat dovednosti nutné pro zvládnutí mezinárodních zkoušek DELE.

 

52: Španělština pro nešpanělštináře II

Učitel: P. Lukešová

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen těm, kteří v letošním školním roce navštěvují seminář španělštiny pro začátečníky a chtějí v příštím školním roce pokračovat.

 

53: Španělština pro nešpanělštináře I

Učitel: K. Zlesáková

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen těm, kteří ve škole nestudují ŠJ a chtějí letošním školním roce s ním začínat.

 

54: Španělský konverzační seminář

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen studentům budoucí sexty, septimy a oktávy kteří si chtějí zopakovat a upevnit to, co se ve španělštině naučili a už nemají konverzace ŠJ a zároveň mají zájem své znalosti dále rozšiřovat. Seminář bude zároveň přípravou ke složení mezinárodní zkoušky DELE, na kterou se zájemci mohou přihlásit, není však povinnou součástí semináře.

 

61: Latinský seminář

Učitel: P. Koronthály

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: V semináři budeme prohlubovat a rozšiřovat znalosti nabyté v hodinách latinského jazyka. Oblasti budou následující: gramatika, literatura, reálie, četba v latinském jazyce. Konkrétní témata bude možno přizpůsobit konkrétním nárokům a potřebám podle přání a preferencí osazenstva semináře.

 

71: Kvintesence práva

Učitel: T. Pešek

Ročníky: kvinta

Anotace: Co musí člověk udělat, aby mohl podnikat? Kolik stojí čest? Komu poslat žalobu a jak ji sepsat? Proč se dědí i dluhy? Je spoluvlastnictví ďáblův vynález? Co se sousedem, který dělá naschvály? Jak by měla vypadat kupní, darovací, nájemní nebo pracovní smlouva? Co když „se to“ rozbilo? Nesnaží se mě na brigádě podvést? Dá se vražda promlčet? Je Ústava jen papír? Jak pracuje soudní exekutor? Jak soud? A v čem je podobnost mezi právníky a rytíři Jedi? Co je to vlastně právo? Přihlaste se a společně najdeme odpovědi!

 

72: Politologicko-sociologický seminář

Učitel: T. Pešek

Ročníky: septima

Anotace: Díváte se na zprávy? Čtete noviny? Zajímáte se o aktuální společenské dění? Pak je to seminář pro Vás! Budeme diskutovat nad aktuálními problémy a konflikty u nás i ve světě (války, extremismus, korupce, ekologie, chudoba, lidská práva, fake news, stárnutí populace, státní deficit atd.) Pokusíme se rozkrýt důvody i důsledky těchto problémů a společně skrze dialog a hru nacházet jejich potenciální řešení. Naučíme se provádět jednoduchý sociologický výzkum, vyzkoušíme si simulované diplomatické jednání a mnoho dalšího.

 

73: Cesta do hlubin študákovy duše: seminář psychologie

Učitel: T. Pešek

Ročníky: oktáva

Anotace: Jak vést pomáhající rozhovor? Znáte nějaké psychodiagnostické metody? Víte jak je použít a vyhodnotit? Co je psychopatologie? Umíte vést asertivní komunikaci a odhalit manipulaci? Jak zvládat hněv, agresi, stres nebo trému? Co je "já"? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? A umíte jich využít ve svůj prospěch? Co je vlastně komplex? Chcete se naučit relaxačním technikám? Chcete-li se o sobě a o ostatních interaktivní metodou něco dozvědět, je to seminář pro Vás!

 

74: Rozšiřující seminář ze základů společenských věd

Učitel: J. Hajíček

Ročníky: oktáva

Anotace: Cíl semináře je jednoduchý a zřejmý: skrze zevrubné opakování učiva připravit studenty ke složení ústní maturitní zkoušky ze ZSV a současně jim pomoci se psaním maturitní práce, která je nezbytnou a povinnou součástí maturitní zkoušky.

 

75: Masarykovský seminář

Učitel: J. Hajíček

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Cíl semináře je v zásadě jednoduchý: pokusit se hlouběji promyslet dodnes inspirativní osobnost T.G. Masaryka. Naskýtá se mnoho různých úhlů pohledu: Masaryk - sociolog, Masaryk - účastník sporu o smysl českých dějin, Masaryk - praktický politik atd. Mým přáním je proto přispět k široce ukotvenému interdisciplinární tázání, které na konkrétním příkladě ukáže pluralitu sociálních věd. Otázek, které nám Masaryk zanechal, je totiž celá řada: co je demokracie? Jaký je vztah Ruska a Evropy? Je současná Evropa v krizi? Projevuje se tato krize jevem sebevraždy? Je smysl českých dějin náboženský? Co je ještě dnes životného na odkazu českých buditelů 19. století?

 

81: Dějiny XX. století

Učitel: J. Váňa

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Seminář dějin dvacátého století se zaměří na dějiny politické, kulturní, hospodářské a též dějiny všedního dne od první světové války do roku 2000. Seminář započne kulturně-historickým souhrnem tzv. dlouhého devatenáctého století a na něj bude dále navazovat výklad dějin století XX. Cíle semináře: - osvětlit a propojit důležité události XX. století, zasadit je do kontextu - metodou příčina – průběh – důsledky – příčina vysvětlit mezníky dvacátého století - předat studentům základní přehled dějin dvacátého století – jasně a výstižně Práce v semináři: - semináře budou koncipovány dvoufázově - jedno téma na dva týdny 1. týden = teroretická část: úvod do problematiky tématu a jeho shrnutí (krátká příprava a společné shrnutí, vypíchnutí podstatného) 2. týden = praktická část: většinou diskuze nad nějakou ukázkou, může se zde jednat o dokument, projev, knihu, článek atd. V rámci diskuze se budeme snažit zasadit danou vybranou ukázku do hlubšího rámce tématu, a též další procvičování znalostí a dovedností analýzy a syntézy jednotlivých aspektů tématu, jejich aplikace do kontextu Pro koho je seminář vhodný: - seminář je primárně určen studentům sext a septim (i jiným ročníkům, mají-li čas a chuť seminář navštěvovat) - je určen pro každého, kdo má zájem poznat dějiny XX. století - dále též pro ty, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech dějin XX. století a hodlají tento stav změnit Nebaví Vás neustále v televizi sledovat průzkumy, kde mladí lidé jsou dotazováni na bazální znalosti 20. století a projevují spíše své brutální neznalosti? A navíc se bojíte, že do této kategorie spadáte také? Neváhejte a pojďte to změnit. Přihlašte se!

 

82: Historický seminář

Učitel: J. Ginzelová

Ročníky: oktáva

Anotace: Záměrem semináře je systematizovat a prohloubit znalosti a poznatky z oblasti historie a dalších společenskovědních předmětů, vést k samostatné práci a studiu. Seminář je určen především těm studentům, kteří uvažují o maturitní zkoušce z dějepis, rozhodují se pro studium historie či jiného společenskovědního oboru na vysoké škole. Součástí náplně semináře bude mj. návštěva archivu, příp. odborného hist. pracoviště, vybraných historických a uměleckých expozic, práce s odbornou literaturou popř. dobovým tiskem, též regionální dějiny. Podrobnější tematický plán se bude řídit zájmem studentů (případně i jejich počtem a zkušeností), v rámci semináře si studenti zvolí témata svých maturitních prací.

 

101: Seminář z matematiky pro kvinty

Učitel: Z. Vavřín

Ročníky: kvinta

Anotace: Logika, množiny, teorie čísel, komplexní čísla . Motto: Objevovat a vysvětlovat záhady a paradoxy. Seminář pro studenty, kteří chtějí poznat některá témata trošku hlouběji, než kolik se stihne v hodinách matematiky. Naučíme se negovat složitější výroky, pracovat s výroky obsahujícími dva i tři kvantifikátory. Poznáme některé slavné důkazy a pochopíme matematickou indukci. Teorie čísel: Poznáme méně obvyklá kritéria dělitelnosti, Euklidův a zobecněný Euklidův algoritmus. Poprvé s setkáme s komplexními čísly.

 

102: Seminář z matematiky pro sexty

Učitel: Z. Vavřín

Ročníky: sexta

Anotace: Poziční soustavy zápisu čísel. Soustavy rovnic a Gaussova eliminace, determinanty. Kongruence a konečná tělesa. Komplexní čísla. Limity. Motto: Objevovat a vysvětlovat záhady a paradoxy. Seminář pro všechny studenty, kteří chtějí poznat některá témata trošku hlouběji, než kolik se stihne v hodinách matematiky. Naučíme se zapisovat čísla v jiných soustavách než desítkové. Dozvíme se, proč je v matematice třeba řešit soustavy tisíce lineárních rovnic o tisíci neznámých a jak to počítač dělá. Poznáme, co je a k čemu je determinant. Zjistíme, co jsou kongruence a konečná tělesa. Naučíme se vše o komplexních číslech, včetně tvorby hezkých obrázků v Gaussově rovině. Poznáme těžko pochopitelnou definici limity, přesto budeme limity celkem běžně (a někteří dokonce správně) počítat.

 

103: Seminář z matematiky pro septimy

Učitel: L. Bernard

Ročníky: septima

Anotace: Pojďte poznat matematiku jako nástroj ke zkoumání světa kolem nás. Těžištěm předmětu bude studium diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné. Jedná se o pojmy derivace, průběh funkce, užití derivace v geometrii a především ve fyzice. Dále neurčitý a určitý integrál, geometrický smysl, geometrické úlohy. Fyzikální smysl integrálu, aplikace. Nastíníme rozšíření pojmu derivace a integrálu i na funkce více proměnných. Seznámíme se s jednoduchými diferenciálními rovnicemi a jejich užitím. V poslední části semináře podnikneme výlet do diskrétní matematiky a teorie grafů. Seminář může posloužit jako velmi dobrá příprava pro vysoké školy technického směru. Látka nemá přímou návaznost na učivo sextánského semináře a je proto přístupná i těm, kteří dosud matematický seminář nenavštěvovali.

 

104: Seminář z matematiky pro oktávy

Učitel: R. Mašek

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář ke školní maturitě z matematiky.

 

105: Matematika a selský rozum

Učitel: Z. Vavřín

Ročníky: oktáva

Anotace: Rozsah témat odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě z matematiky. Výuka se zaměřuje na propojení poznatků z různých tématických celků, rozvíjení samostatného logického uvažování a tvůrčí aplikace matematických poznatků na řešení různorodých a často netypických úloh, obvykle vyžadujících vzít do hrsti zdravý rozum. Seznam opakovaných témat: výrazy, množiny, rovnice, nerovnice a soustavy, slovní úlohy, grafy, diagramy, funkce obecně, základy práce s exponenciálními a logaritmickými funkcemi, goniometrie, početní úlohy planimetrie a stereometrie, vektory a anal. geometrie přímek v rovině, aritmetická a geometrická posloupnost a nekoneč. geom. řada, základy pravděpodobnosti, statistiky a kombinatoriky.

 

111: Seminář z fyziky

Učitel: A. Marková

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je vypisovaný pro oktávy. Je zaměřený na propojování a prohloubení fyzikálních a matematických poznatků a schopnost jejich aplikace v neobvyklých úlohách. Je určený žákům, kteří si zvolili maturitu z fyziky nebo chtějí svoje poznatky z fyziky rozšířit a shrnout pro následné vysokoškolské studium.

 

121: Chemické repetitorium

Učitel: I. Chlebounová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Doplnění mezer ve středoškolském vzdělání. Možnost vyzkoušet některé laboratorní pokusy, práci s měřicími přístroji Vernier a Pasco, navštívit odborné ústavy a chemicky zajímavé provozy. Využití mezipředmětových vztahů a environmentální výchovy. Prostor pro hlubší ponoření do vybraných témat a vlastní badatelskou práci.

 

131: Ecce Homo (Somatologie člověka)

Učitel: P. Málek

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení. Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

 

132: Herbarius (Rostlinopis)

Učitel: P. Málek

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Seminář z biologie zaměřený na botaniku a obory co s ní souvisí, seznámíme se s některými rostlinami podrobněji, pokusíme se je netradičně využít, poznáte jejich hospodářské a léčebné využití, naučíte se používat byliny v praxi, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě, či znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin.

 

133: Sempervivum (Survival)

Učitel: P. Málek

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Víte, co je survival? Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Umíme využít své schopnosti k přežití v extrémních podmínkách? Dokážeme si jako naši předkové opatřit potravu v přírodě, rozdělat oheň, najít pitnou vodu, orientovat se v neznámém terénu, zkrátka přežít? Jak být připraven na krize a katastrofy jako je např. blackout, požár, povodeň, epidemie, apod.? Na podobné a další otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky i prakticky.

 

134: Rozšiřující seminář z biologie

Učitel: K. Landová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je z větší části zaměřen na zoologii. Kromě systematické zoologie bude součástí semináře poznávání živočichů, jejich ekologie a etologie, ochrana přírody u nás i ve světě, zoogeografie, chráněné, ohrožené druhy, druhy invazivní aj. Důraz bude kladen více na faunu ČR, z cizokrajných druhů budou vybrány nejvýznamnější zástupci z různých částí planety. V hodinách budou pravidelně využívány prezentace a krátká videa. Součástí semináře bude též ekologie stanovišť (částečně probíraná v septimách) s nejvýznamnějšími živočišnými a rostlinnými druhy. Na základě přání studentů je po dohodě možno (v rámci časových možností) zařadit i jiná témata, která byla v klasických hodinách probrána jen okrajově nebo z časových důvodů vůbec, včetně těch, která nejsou součástí maturitních okruhů, ale mohou se vyskytnout u přijímacích zkoušek (např. houby, lišejníky, viry, bakterie, sinice, řasy, neživá příroda apod.). Ostatní aktivity (laboratorní práce, exkurze apod.) mohou být též zařazeny (s přihlédnutím na časové možnosti).

 

141: Informatický seminář

Učitel: V. Nulíček

Ročníky: oktáva

Anotace: V průběhu semináře budou probírány a prohloubeny jednotlivé okruhy, se kterými se žáci setkali v průběhu studia. Počátečním předpokladem jsou základní znalosti a dovednosti středoškolské problematiky informačních a komunikačních technologií. Cílem semináře bude prohloubit znalosti studentů ve znalostech a dovednostech základních informačních technologií, především se budeme věnovat základům algoritmizace a programování, operačním systémům a počítačovým sítím, databázovým systémům a prohloubení dovedností v kancelářských a dalších aplikacích, s nimiž se studenti během studia IVT setkali. Seminář je vhodný po žáky, kteří uvažují nad vysokou školou technického charakteru, kde bude vyžadována orientace v problematice informačních a komunikačních technologií.

 

142: Seminář z programování

Učitel: M. Španěl

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář z programování si klade za cíl prohloubit dovednosti navrhování efektivních algoritmů a analýzy časové složitosti, především v oblasti grafových algoritmů a dynamického programování. Tyto dovednosti zužitkujeme v různých metodách strojového učení, především v oblastech zpracování přirozeného jazyka a počítačového vidění. Od studentů se očekávají základní dovednosti v jazyce Python.

 

151: Seminář z hudební výchovy

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů, a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací. Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem. Součástí pro maturanty je i příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). Veřejné maturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů.

 

152: Sbor a orchestr

Učitel: I. Angelov

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Koncerty vážné hudby, hudební účast při liturgii, zahraniční koncertní zájezdy. Vícehlasý sborový zpěv a hra na klasický hudební nástroj v souboru.

 

161: Seminář z výtvarné výchovy

Učitel: A. Angelová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Smyslem semináře z estetické výtvarné výchovy je rozšiřování znalostí z oblasti dějin výtvarné kultury. Pomocí obrazových prezentací studenti získávají informace o autorech, směrech, stylech a jednotlivých obdobích v dějinách výtvarného umění. Předmět si bere za úkol poskytovat syntézu rozumovou, ale i citovou. Není založen jen na kulturně historickém přehledu, ale snaží se na základě vlastní tvorby a prožitku s ní spojeném zaujímat a rozvíjet i stránku smyslovou. Proto je druhou částí semináře i praktická výtvarná činnost. Úkoly jsou zaměřené na využití technik jako například grafická tvorba či olejomalba.Také studijní kresba podle skutečnosti nebo keramická tvorba. Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru. Ten potom tvoří součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV. Součástí těchto hodin jsou také návštěvy obrazáren a výstavních prostorů dle aktuální nabídky. Cílem semináře je vzbudit zájem o vlastní výtvarnou činnost, rozšířit vnímání výtvarného prožitku, a tím i schopnost pochopit sdělné hodnoty výtvarného vyjadřování minulosti i současnosti. Podle počtu zájemců by bylo možné přidat jednohodinový nepovinný seminář zaměřený jen na dějiny umění, dvě vyučovací hodiny by pak obsahovaly čistě výtvarnou činnost.

 

171: Sportovní hry dívek a chlapců se zaměřením na odbíjenou

Učitel: J. Chloupková

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Obsah semináře: - rozvoj obratnosti a rychlosti, manipulace s míčem, průpravné hry - základy herních činností jednotlivce v odbíjené, herní cvičení ve dvojicích a trojicích - pravidla šestkového volejbalu, beache a debla - hra se zjednodušenými pravidly, utkání

 

181: Seminář z filosofie

Učitel: B. Hollmannová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Hlavní náplní semináře bude podrobná četba primárních filosofických textů, které se budeme pokoušet kriticky zhodnotit a diskutovat o nich. Témata bude možno přizpůsobit zájmům účastníků semináře. Na seminář budou zváni i externí přednášející. Účast maturantů ze Základů filosofie se předpokládá.

 

191: Teologický seminář: spiritualita a antropologie

Učitel: O. Trepeš

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: V tomto semináři, který je otevřen všem vyznáním i přesvědčením, se společně pokusíme shrnout obsah dosti teoretické výuky náboženství v nižších ročnících AG a najít či vytvořit z něj praktické závěry pro náš osobní (ale i církevní) každodenní život. V rámci otázek z antropologie prizmatem křesťanského náboženství nahlédneme: "Kdo je člověk - jaký má být - můžeme vůbec říci, že má být takový a ne jiný?! Existuje jedna správná (životní) filosofie?". Spiritualitu pak probereme představením klíčových etap antických, středověkých i novověkých spirituálních proudů - povětšinou pochopitelně západně křesťanských. Tento postup nás všechny bez ohledu na vyznání bezpochyby postaví před otázku, jak mám právě já a v této naší době duchovně zpracovat svůj život a své zapojení do společnosti... Budeme hodně - opravdu hodně číst - prameny historické i církevní (dokumenty, písmo a především duchovní literaturu) a tyto pak společně interpretovat. Byť se jedná o seminář z náboženství, přesahy do filosofie a především pak do psychologie budou výrazné. Závazné a podrobné rozvržení témat by proběhlo až se zájemci. Seminář není přímo koncipován jako maturitní, ale může dobře posloužit i během příprav na maturitu...

 

91: Zeměpisný seminář

Učitel: J. Chloupková

Ročníky: oktáva

Anotace: Témata pro přípravu k maturitě dle zájmu studentů, zeměpisné aktuality, zeměpisné výstavy, přednášky, vycházky a exkurze (tradiční Den Země s AV- přednášky, film z festivalu Jeden svět , Planetárium, aj. dle aktuální nabídky), praktické zeměpisné dovednosti (práce s mapou a busolou v terénu), zeměpisné soutěže a testy z přijímacích zkoušek na VŠ.

 

162: Výtvarný seminář

Učitel: M. Peterková

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Seminář zaměřený na prohlubování praktických dovedností v oblasti kresby a malby. Vyzkoušíme si nejrůznější kresebné techniky, rozšíříme si povědomí o malířských technikách. Budeme malovat podle modelu, ale vyrazíme i kreslit do města či přírody.

 

Galerie: