Anotace seminářů pro školní rok 2018/2019

Téma: 

Pro školní rok 2018/2019 je v počáteční nabídce 52 seminářů. Osm z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Nabídka obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů podle ročníků, pro které jsou semináře určeny.

První kolo přihlašování začíná ve středu 6. června ve 12 hodin a končí ve středu 13. června 2018 ve 12 hodin.

 

 

11: Literární seminář

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je určen primárně studentům, kteří mají zájem o profilovou maturitu z ČJL, ovšem to není nutně podmínkou účasti. Budeme se věnovat zejména moderní zahraniční literatuře, na kterou při běžné výuce zbývá méně času, případně současné české literatuře či okrajovým žánrům. Pozornost bude patřit také aktualitám ve světě literatury – nositelům významných literárních ocenění – i třeba jistým módním trendům (období obliby Potoka, Pamuka, Murakamiho, severské detektivky). Součástí semináře mohou být filmové projekce, návštěva divadelního představení či souvisejících výstav, které se budou v Praze zrovna odehrávat (v minulosti např. Český samizdat v Univerzitní knihovně, Inspirace dystopií v DOXu). Od studentů očekávám aktivní docházku, účast v diskusích a přípravu minimálně jednoho výstupu pro ostatní.

 

12: Divadelní seminář

Učitel: M. Dobiášová

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Chcete dělat divadlo? Mít velké pestrobarevné kulisy? Udělat si kostým z krepáku a hrát princeznu? V tom případě se sem nehlaste! Zajímá vás, jak lépe ovládat svůj hlas? Vyprávět? Improvizovat? Objevit svůj text? Nebo si ho napsat? Zjistit, co dělá dramaturg? A režisér? Vnímat lidi kolem sebe? Nalézat společný jazyk? Pochopit, jak vzniká představení a jak o něm lze přemýšlet? Vyjádřit se? Tvořit? Pak jste tu správně. Ať už vás zajímá cokoli z výše zmíněného, můžete si být jistí, že divadlo má v zásobě formu, která je vhodná právě pro vás. V prvních měsících semináře si ujasníme, co pro nás divadlo znamená a kterou z mnoha cest k němu se chceme vydat. V průběhu roku pak budeme hledat a experimentovat, abychom nakonec dospěli k vlastnímu divadelnímu představení. Seminář pro všechny, kdo nechtějí divadlo nacvičovat, ale zažít! Martina Dobiášová je lektorka, hraje, recituje a pomáhá ostatním vyjádřit se, ať už v knihách, v životě, či na jevišti. Vystudovala Filozofickou fakultu MU. Nakonec se však rozhodla naplno věnovat dramatické výchově a divadlu. Pracuje jako produkční, vede několik souborů, organizuje festivaly i soustředění.

 

13: Propojme příběhy se životem

Učitel: V. Šubová

Ročníky: septima

Anotace: Seminář je zaměřen především na příběhy a světovou literaturu. Jeho koncepce vychází z přesvědčení, že velké, archetypální příběhy se stále opakují a proměňují. Že v příbězích se ukrývá zásadní zkušenost lidstva. V tematických okruzích (Rodiče a děti, Sourozenci, Nedobytné hrdinky i padlé ženy, Osudová láska, Uprchlí trestanci, Přátelství, Kristovské paralely, Faustovské variace, Velký detektiv, Sirotci, Šílenci a géniové, Jedinec a moc….) se projdeme velkými literárními díly 19. a 20. století. Součástí semináře bude četba, diskuse a filmové ukázky.

 

14: Česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových zpracování pochází ze 60. let. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také na filmová zpracování autorů z české nové vlny. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury k maturitě 2018/2019. Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

 

15: Starší česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: septima

Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou do 2. světové války. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla budou korespondovat s nabídkou ve školním seznamu literatury plánovaném k maturitě. Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

 

16: Česká literatura v samizdatu a exilu

Učitel: A. Petruželková

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Literárněhistorický seminář, který seznamuje studenty s fenoménem české ineditní literatury jako základním pilířem rezistence vůči totalitnímu režimu. Od kořenů v 50. letech (včetně literatury psané v komunistických lágrech) po samostatné edice vydávané v 70. a 80. letech v československém samizdatu a činnost exilových nakladatelství. Od básní, próz a dobových dokumentů po poměry v disentu a undergroundu.

 

21: Přípravný seminář k FCE

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Je určen pochopitelně hlavně těm, kdo se chystají skládat FCE zkoušku (pokud ji zvládnete na 1 či 2, můžete si jí nahradit školní maturitu z AJ, případně se uvolnit z výuky AJ a nechat si angličtinu uznat!), ale i těm, kdo cítí potřebu cvičit gramatiku a všelijaké specifické FCE related skills. Listening! Reading comprehension! Use of English! Writing! Strukturované eseje, recenze, články, povídky, dopisy a podobné. „Vědomostí k moudrosti,“ řekla velryba (nikoli Moby Dick). Lze volně parafrázovat jako opakováním ke znalostem.

 

22: Myths and Legends in the Pre-Raphaelite Art

Učitel: K. Matulová

Ročníky: kvinta, sexta, septima

Anotace: Discover the realm of myths and legends of the British art movement. Delve into the world of art and literature - read, analyse, discuss, debate and compare the case study texts and artworks. Create a portfolio to explore the three main thematic modules of this seminar: 1) Arthurian legends and the iconography of a superhero, 2) Landscape as a storytelling function, 3) The role of women – the queen, the saint, the temptress and the artist. For each module, you can choose to either create an artwork or write an essay. We can also visit exhibitions, create our own or go on field trips in the Czech Republic and abroad.

 

23: Taboos and Issues

Učitel: J. Váňa

Ročníky: kvinta

Anotace: Seminář Taboos and Issues je konversačně laděný seminář z anglického jazyka. Are you fed up with grammar and all the boring topics being discussed during your English lessons? Would you like to expand your conversational and presentation skills? This seminar is here right for you! Through both terms the English language seminar called Taboos and Issues will be covering topics which are widely recognised to be top secret or at least not often discussed. To give some examples, we will mention topics such as: Swearing, Human and Animal Rights, HIV and AIDS, Euthanasia, Addictions, Power of Media, Privacy, Vanity and Metrosexualism, Gay Minority... This is just a tiny part of the whole content of the seminar! What to get the food for thought from? The seminar is based on the book called Taboos and Issues; we will be also dealing with movies, songs, short-stories, newspaper articles... To get a mark, students will be asked to prepare a short presentation in groups; the topics will be chosen from a list prepared by the teacher. Then, from time to time also a short piece of writing will be required. What do you need for the seminar? Enthusiasm, willingness to talk and share your opinion. The required level of English is pre-intermediate/intermediate (“kvarta class” level)

 

24: Current Affairs

Učitel: J. Váňa

Ročníky: sexta

Anotace: Seminář bude zaměřen na současné dění ve světě. První semináře budou věnovány osvojování základů novinářské angličtiny. Následné semináře se budou zaobírat četbou článků z různých druhů novin, témata budou rozebírána a srovnávána jak po jazykové stránce, tak po stránce významové, budeme se soustředit na porozumění psaného textu. Dále bude následovat diskuze nad daným tématem. Kromě článků v tištěné podobě budou rovněž využívány audio a video reportáže. Cílem semináře není jen rozšíření pohledu studentů na současné světové dění, ale rovněž jejich příprava pro maturitní zkoušku z anglického jazyka, která částečně spočívá v analýze novinového článku. The seminar will be focused on the latest happenings in the world. A couple of first seminars will be dedicated to operating with journalese English. The following seminars will be covering current topics appearing in various kinds of newspaper. These topics will be analysed linguistically and also semantically. The activities will be aimed at reading comprehension. Afterwards, a discussion follows in which students have a good opportunity to express their opinions. Apart from written articles, seminars will also cover audio and video news. The basic target of the seminars dwells not just in expanding the student´s perspective on the latest happenings, but also in maturita exam preparation which is also partly based on a newspaper article analysis. Předpokládaná vstupní úroveň AJ: alespoň polovina učebnic English File Intermediate Presupposed level of potential students: at least the 1st half of English File Intermediate Textbook

 

25: The Promised Land

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Máte slušnou angličtinu, tj. známku 1 či 2? Nudí vás standardní seznam povinné či doporučené literatury – a chcete číst také něco jiného? I v angličtině? Nudí vás obvyklá konverzační témata typu zdravý životní styl, vhodné stravování, Over the map of the Czech Republic/GB/USA a podobně? V tom případě by vás mohl zaujmout seminář věnovaný Izraeli – klasické i moderní literatuře, filmům, historii, politické i náboženské problematice, trochu třeba i hebrejštině (počítáme s hosty!) Nabízí se texty Asafa Gavrona, Avrahama B. Jehošuy, Davida Grossmana a Drora Mišaniho, btw. čestných hostů pražského Světa knihy 2018, Amose Oze, Chaima Potoka, Philipa Rotha, I.B. Singera, Leona Urise, ale i Franze Kafky, Viktora Fischla a Vojtěcha Rakouse – ke čtení, k diskusi i k případnému překládání. Seminář lze doplnit účastí na některých programech Židovského muzea. Doporučuji jako (nikoli nutnou či povinnou) přípravu zájemcům o výměnu s IASA Jerusalem, ovšem vítán je každý, kdo má zájem o naznačené a chuť pracovat.

 

31: Ich will grammatisch möglichst korrektes Deutsch sprechen

Učitel: J. Ginzelová

Ročníky: kvinta

Anotace: Pár let němčiny za námi, dalších několik před námi... Slov i pravidel jste slyšeli už více než dost, ale nepozapomněli jste něco, umíte vše použít, je jasné, kdy a co kam patří? Na semináři vše zopakujeme, popř. doplníme a hlavně se budeme snažit pravidla aktivně používat v praxi „beim Sprechen, natürlich“.

 

32: DSD - 6A1

Učitel:

Ročníky: sexta

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

33: DSD - 6A2

Učitel:

Ročníky: sexta

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

34: DSD - 7A1

Učitel:

Ročníky: septima

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

35: DSD - 7A2

Učitel:

Ročníky: septima

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

36: DSD - 7B

Učitel:

Ročníky: septima

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

37: DSD - 8A1

Učitel:

Ročníky: oktáva

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

38: DSD - 8A2

Učitel:

Ročníky: oktáva

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

39: DSD - 8B

Učitel:

Ročníky: oktáva

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

41: Francouzské kulturní dědictví

Učitel: Kl. Paseková

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: obsah: reálie, slovní zásoba k tématu Cílem semináře je ​ prohloubit jazykové znalosti účastníků​ . Důraz bude kladen především na obohacení slovní zásoby a to díky pestrému výběru probíraných témat a rozmanité paletě francouzských zdrojů (četba monografií, videa, internetové zdroje, krátký výklad). Seminář má žáky vybízet mimo jiné i k návyku vlastního studia rozličných oblastí v cizím jazyce. Znalost reálií by neměla být cílem učiva, ale prostředkem​ , který rozvine u žáků schopnost vyjádřit se k složitějším tématům. Témata se budou střídat po měsících a jejich výběr se bude odvíjet jednak od zájmu účastníků jednak od maturitních okruhů tak, aby žáci získali základní přehled. Výuka se bude často propojovat s již nabytými znalostmi z jiných předmětů: ​ ČJ, VV, Z, HV, H 8 umění: - řešení projektu prohlubuje umění řešit problémy a komunikovat - reflexe témat shrnutých pod termín “kulturní dědictví” se přímo dotýká umění rozvíjet tradici témata: peinture, BD, neuvième art, littérature, géographie, histoire, sport, musique, gastronomie, monuments historiques hodnocení: a) ​ vypracování projektu ve dvojici ​ (váha 20) známka se bude skládat ze dvou částí: domácí přípravy (četba, shlédnutí filmu) a prezentace vybraného tématu (divadelní, hudební či jiný výstup) b) ​ práce v hodině​ (pracovní list či jiná forma výstupu) (váha 5) struktura hodiny - motivační a komunikační část: percepce a prezentace objektu zkoumání (např. obrazu, úryvku z knihy, výroku, pomníku) - diskuze v malé skupině nad uměleckým či jiným dílem (10 min.) - informativní část: krátký úvod do problematiky učitelem (10 min.) - sekundární zdroj (úryvek, video) pojednávající o tématu (15 min.) - vyvození slovní zásoby, vypracování otázek (písemně) (10 min.) prezentace tématu na základě nových informací a slovní zásoby (strukturovaný přednes, reportáž, průvodce v galerii atd.) (15 min.) práce na projektu ve dvojici (komunikace pouze francouzsky a práce s francouzskými zdroji) (25 min.) prezentace vykonané práce na projektu

 

42: Příprava na DELF

Učitel: Kl. Paseková

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Příprava na zkoušky DELF a maturitu, případně s vidinou budoucího studia v zahraničí / Cours de préparation aux examens DELF et de Baccalauréat Cílem semináře je dlouhodobá a systematická příprava na různé formy zkoušek, které studenty na konci studia a v možném pomaturitním studiu čekají. V prvních třech měsících bude příprava primárně zaměřena na zkoušky DELF, s důrazem především na mluvený a psaný projev. V období od prosince do dubna bude věnována pozornost přípravě na všechny části školní maturity a od dubna se opět vrátíme k přípravě na zkoušku DELF. Oba tipy zkoušek budeme vnímat jako výzvy, tj. prostředky k prohloubení jazyka a osobnímu růstu. Jako určitý přesah, o který se v hodinách semináře budeme snažit, je dlouhodobá vize budoucího studia našich absolventů v zahraničí a stejnou měrou i vytvoření návyku čerpat, i v českém prostředí, ze zahraničních zdrojů. Seminář si studenti volí jako svůj výběrový předmět s cílem uspět u blížících se zkoušek, struktura hodiny proto počítá s jejich aktivní účastí a domácí přípravou, které budou sloužit pro základ hodnocení předmětu. obsah: příprava na jazykové zkoušky DELF, formy psaní, základy formální korespondence, příprava témat školního kola maturity hodnocení: domácí příprava (30 - 45 min. týdně): promýšlení osnovy mluvené produkce na zadané téma či osnovy textu (15 min.), příprava gramatického jevu + krátké cvičení (15 min.), příprava slovíček na ohlášené téma (15 min.) (váha 5) příklad hodiny: téma Zaměstnání a svět práce zastavení nad gramatickým jevem​ : prezentace připraveného jevu ve dvojicích (5 min.), rekapitulace a prohloubení učitelem (10 min.) příprava slovní zásoby na následnou produkci​ : prezentace připraveného jevu ve dvojicích (5 min.), rekapitulace a prohloubení učitelem (10 min.) příprava produkce: ​ reflexe vypracované osnovy​ , principy stavby textu, přednesu (spojky) (15 min.) krátký exkurz do ​ francouzských reálií​ (k tématu) (10 min.) krátká​ realizace produkce​ ústní (10 min.) /psaná (20 min.) oprava a reflexe​ produkce posluchačem či čtenářem (10 min.) doplnění ​ komentáře​ vyučujícím, zadání nového tématu Každý třetí seminář bude věnován přípravě porozumění (textu a poslechu). Tomuto zaměření bude přizpůsobena i domácí příprava (četba na doma, vypracování poslechu ad.) Od prosince se ke strukturovanému přednesu a textu přidá ještě disciplína nazvaná “situace”, která má za cíl umožnit studentovi reagovat v reálných situacích “ze života” (příklad situace: přijímací pohovor, práce personalisty, úřad práce)

 

51: Španělský seminář

Učitel: T. Kalkusová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen (nejen) těm, kteří uvažují o procvičování španělštiny na úrovní B1-B2. Zaměříme se v něm především na reálie Španělska a Latinské Ameriky. Kromě toho budeme procvičovat dovednosti nutné pro zvládnutí mezinárodních zkoušek DELE.

 

52: Španělština pro nešpanělštináře II

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: sexta

Anotace: Seminář je určen těm, kteří v letošním školním roce navštěvují seminář španělštiny pro začátečníky a chtějí v příštím školním roce pokračovat.

 

53: Španělština pro nešpanělštináře I

Učitel: P. Lukešová

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen těm, kteří ve škole nestudují ŠJ a chtějí letošním školním roce s ním začínat.

 

54: Španělský konverzační seminář

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen studentům budoucí sexty, septimy a oktávy kteří si chtějí zopakovat a upevnit to, co se ve španělštině naučili a už nemají konverzace ŠJ a zároveň mají zájem své znalosti dále rozšiřovat. Seminář bude zároveň přípravou ke složení mezinárodní zkoušky DELE, na kterou se zájemci mohou přihlásit, není však povinnou součástí semináře.

 

61: Město Řím a Říše římská

Učitel: R. Mašek

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Deset témat, z nichž každé v sobě spojuje jazyk, literaturu, dějiny a další.

 

62: Antické Řecko

Učitel: R. Mašek

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Klasická řečtina a řecké reálie, doplněné o základy mořeplavectví a orientace podle hvězd.

 

71: Pedagogicko-psychologický seminář

Učitel: J. Hajíček

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář bude zaměřen na vybrané aktuální otázky psychologie. Budeme přemýšlet o psychologii a jejím ukotvení v širším rámci společenských věd. Druhým velkým tématem semináře bude pedagogika jako věda - disciplína ve škole sice prakticky realizovaná, nikoli však teoreticky reflektovaná. Cílem semináře je proto především milým a vlídným způsobem rozšířit a doplnit poznatky získané v hodinách ZSV.

 

72: Kvintesence práva

Učitel: T. Pešek

Ročníky: kvinta

Anotace: Co musí člověk udělat, aby mohl podnikat? Kolik stojí čest? Komu poslat žalobu a jak ji sepsat? Proč se dědí i dluhy? Je spoluvlastnictví ďáblův vynález? Co se sousedem, který dělá naschvály? Jak by měla vypadat kupní, darovací, nájemní nebo pracovní smlouva? Co když „se to“ rozbilo? Nesnaží se mě na brigádě podvést? Dá se vražda promlčet? Je Ústava jen papír? Jak pracuje soudní exekutor? Jak soud? A v čem je podobnost mezi právníky a rytíři Jedi? Co je to vlastně právo? Přihlaste se a společně najdeme odpovědi!

 

73: Rozšiřující seminář ZSV

Učitel: T. Pešek

Ročníky: oktáva

Anotace: Skrze zevrubné opakování a prohlubování učiva se společně připravíme ke složení ústní maturitní zkoušky ze ZSV a současně se poradíme, jak napsat maturitní práci, která je nezbytnou a povinnou součástí maturitní zkoušky.

 

81: Historický seminář

Učitel: J. Hajíček

Ročníky: oktáva

Anotace: Cíl semináře je jednoduchý a prostý: skrze zevrubné opakování a rozšíření učiva připravit studenty ke složení maturitní zkoušky z dějepisu a zároveň jim pomoci se psaním maturitní práce, jejíž obhajoba je nedílnou a povinnou součástí maturitní zkoušky z dějepisu.

 

91: Seminář ze zeměpisu

Učitel: M. Truhlářová

Ročníky: oktáva

Anotace: Vybrané kapitoly z fyzickogeografické sféry a socioekonomické sféry - dle zájmu a potřeb studentů. Návštěva výstav se zeměpisnou tematikou, návštěva přednášky na AV v rámci Týdne vědy a techniky, návštěva filmového festivalu Jeden svět, příp. beseda s pozvaným hostem; povinná účast na zeměpisných soutěžích Pražský globus a zeměpisná olympiáda.

 

101: Seminář z M pro kvinty

Učitel: Zd. Lauschmann

Ročníky: kvinta

Anotace: Cílem semináře je prohloubení základního učiva kvinty o některé rozšiřující poznatky užitečné v dalším studiu matematiky. Obsah: Důkazy matematických tvrzení vč. matematické indukce Zobrazení, mohutnost množin Komplexní čísla v algebraickém tvaru (Determinanty – použití v soustavách lineárních rovnic)

 

102: Seminář z M pro sexty

Učitel: L. Bernard

Ročníky: sexta

Anotace: Tématem semináře je prohloubení a procvičení základního učiva sexty a pak další témata, na která v běžné matematice není prostor: • algebraické struktury, tělesa, obor integrity, okruh, grupa, determinanty • řešení soustav rovnic s využitím determinantů, soustavy s parametry • komplexní čísla v goniometrickém a exponenciálním tvaru • úvod do diferenciálního počtu, limity

 

103: Seminář z M pro septimy

Učitel: P. Tomášek

Ročníky: septima

Anotace: Seminář je určen hlavně studentům, kteří začínají přemýšlet o budoucím studiu na technických oborech. Budeme se věnovat tématům, která jdou důležitá pro studium na VŠ (a také profilovou maturitu z matematiky) a v běžné výuce na ně nezbývá čas. Obsahem budou především: 1. komplexní čísla; 2. spojitost funkce; 3. derivace funkce; 4. limita funkce; 5. Taylorův rozvoj; 6. integrál; 7. průběh funkce.

 

104: M a selský rozum

Učitel: Zd. Vavřín

Ročníky: oktáva

Anotace: Rozsah probíraných témat odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě z matematiky. Výuka se zaměřuje na propojení poznatků z různých tematických celků, rozvíjení samostatného logického uvažování a tvůrčí aplikace matematických poznatků na řešení různorodých úloh, obvykle vyžadujících nalezení vlastního (nenadrilovaného) přístupu. Seznam opakovaných témat: výrazy, množiny, rovnice, nerovnice a soustavy, slovní úlohy, grafy, diagramy, funkce obecně, základy práce s exponenciálními a logaritmickými funkcemi, goniometrie, početní úlohy planimetrie a stereometrie, vektory a anal. geometrie přímek v rovině, aritmetická a geometrická posloupnost a nekoneč. geom. řada, základy pravděpodobnosti, statistiky a kombinatoriky

 

105: M pro matematicky a technicky zaměřené

Učitel: Zd. Vavřín

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář zopakuje a prohloubí všechna důležitá témata SŠ matematiky studentům, kteří plánují studovat dále technické obory a nebo matematiku jako takovou (učitelsky či teoreticky) (a v té souvislosti plánují někteří profilovou maturitu z M). Hlavním cílem je napomoci úspěšnému zvládnutí matematiky v prvním ročníku VŠ! Budou probrána témata: množiny, výroky, důkazy, úpravy výrazů, řešení rovnic a nerovnic, funkce obecně, speciálně pak fce exponenciální a logaritmické a rovnice s nimi, fce goniometrické a goniometrické rovnice, posloupnosti a řady, limity posloupností a funkcí, derivace a jejich aplikace, konstrukční i početní planimetrie a stereometrie, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost a základní pojmy statistiky

 

111: Seminář z fyziky

Učitel: A. Marková

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je vypisovaný pro oktávy. Je zaměřený na propojování a prohloubení fyzikálních a matematických poznatků a schopnost jejich aplikace v neobvyklých úlohách. Je určený žákům, kteří si zvolili maturitu z fyziky nebo chtějí svoje poznatky z fyziky rozšířit a shrnout pro následné vysokoškolské studium.

 

121: Chemické repetitorium

Učitel: I. Chlebounová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Doplnění mezer ve středoškolském vzdělání. Možnost vyzkoušet některé laboratorní pokusy, práci s měřicími přístroji Vernier a Pasco, navštívit odborné ústavy a chemicky zajímavé provozy. Využití mezipředmětových vztahů a environmentální výchovy. Prostor pro hlubší ponoření do vybraných témat a vlastní badatelskou práci.

 

131: Rozšiřující seminář z biologie

Učitel: K. Landová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je z větší části zaměřen na zoologii. Kromě systematické zoologie bude součástí semináře poznávání živočichů, jejich ekologie a etologie, ochrana přírody u nás i ve světě, zoogeografie, chráněné, ohrožené druhy, druhy invazivní aj. Důraz bude kladen více na faunu ČR, z cizokrajných druhů budou vybrány nejvýznamnější zástupci z různých částí planety. V hodinách budou pravidelně využívány prezentace a krátká videa. Součástí semináře bude též ekologie stanovišť (částečně probíraná v septimách) s nejvýznamnějšími živočišnými a rostlinnými druhy. Na základě přání studentů je po dohodě možno (v rámci časových možností) zařadit i jiná témata, která byla v klasických hodinách probrána jen okrajově nebo z časových důvodů vůbec, včetně těch, která nejsou součástí maturitních okruhů, ale mohou se vyskytnout u přijímacích zkoušek (např. houby, lišejníky, viry, bakterie, sinice, řasy, neživá příroda apod.). Součástí semináře bude i práce s mikroskopem a základní laboratorní technika, práce s pracovními listy, které budou mít studenti k dispozici, cvičné testy, v rámci možností i exkurze.

 

133: Herbarius

Učitel: P. Málek

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Seminář z biologie zaměřený na botaniku a obory co s ní souvisí, seznámíme se s některými rostlinami podrobněji, pokusíme se je netradičně využít, poznáte jejich hospodářské a léčebné využití, naučíte se používat byliny v praxi, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě, či znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin.

 

134: Ecce homo

Učitel: P. Málek

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení. Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

 

135: Sempervivum (survival)

Učitel: P. Málek

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Víte, co je survival? Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Umíme využít své schopnosti k přežití v extrémních podmínkách? Dokážeme si jako naši předkové opatřit potravu v přírodě, rozdělat oheň, najít pitnou vodu, orientovat se v neznámém terénu, zkrátka přežít? Jak být připraven na krize a katastrofy jako je např. blackout, požár, povodeň, epidemie, apod.? Na podobné a další otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky i prakticky.

 

141: Seminář z umělé inteligence

Učitel: M. Španěl

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář si klade za cíl seznámit studenty se základními moderními metodami umělé inteligence v oblastech plánování pro umělé agenty, počítačového vidění, zpracování přirozeného jazyka, strojového učení a neuronových sítí. Náplní semináře bude kromě teorie i implementace některých algoritmů. Od studentů se očekávají základní dovednosti programování v Pythonu.

 

142: Souhrn informatiky

Učitel: Vl. Nulíček

Ročníky: oktáva

Anotace: V průběhu semináře budou prohloubena a propojena jednotlivá témata, se kterými se žáci setkávali v průběhu studia. Seminář je vhodný pro žáky, kteří se chtějí hlásit na vysokou školou technického charakteru, kde bude vyžadována orientace v problematice informačních a komunikačních technologií.

 

151: Seminář z hudební výchovy

Učitel: M. Kroftová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů, a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací. Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem. Součástí pro maturanty je i příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). Veřejné maturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů.

 

152: Sbor a orchestr

Učitel: I. Angelov

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Sbor a orchestr

 

161: Seminář z výtvarné výchovy

Učitel: A. Angelová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Smyslem semináře z estetické výtvarné výchovy je rozšiřování znalostí z oblasti dějin výtvarné kultury. Pomocí obrazových prezentací studenti získávají informace o autorech, směrech, stylech a jednotlivých obdobích v dějinách výtvarného umění. Součástí semináře je i praktická výtvarná činnost. Úkoly jsou zaměřené na využití technik jako je například grafická tvorba či olejomalba. Také studijní kresba podle skutečnosti nebo práce s keramickou hlínou. Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru. Ten potom tvoří součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV. Součástí těchto hodin jsou také návštěvy obrazáren a výtvarných prostorů dle aktuální nabídky.

 

162: Filmový seminář

Učitel: M. Peterková

Ročníky: sexta, septima

Anotace: „Vše, co jste chtěli vědět o filmu, ale nebylo se kde zeptat...“ Seminář se zaměřením na dějiny filmu. Společně nahlédneme do jeho historie, projdeme celé 20. století filmu tak, abyste získali přehled o vývoji tohoto média, naučili se rozeznávat jednotlivé styly, kterými za posledních více než 100 let film prošel. Soustředíme se na nejzásadnější filmová díla. Budeme se na filmy nejen dívat, ale i společně se učit, jak se film inspiroval a dodnes inspiruje jinými uměleckými žánry, o jeho vztahu k literatuře nebo výtvarnému umění. Budeme filmy hodnotit a diskutovat o nich. A nebudou chybět ani společné návštěvy „artových“ kin. Co můžete návštěvou semináře získat? Základy vnímání a interpretování filmového díla, povědomí o dějinách a současnosti světového i českého filmu, rozšíření kulturního obzoru. Pro vážnější zájemce seminář poskytne dobré základy pro studium filmové vědy.

 

171: Seminář z odbíjené

Učitel: J. Chloupková

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Nabízím sportovní seminář pro oktavány (příp. pro septimány) se zaměřením na míčové hry. Obsahem bude zdokonalování herních činností jednotlivců a jejich aplikace ve hře, zvyšování fyzické kondice, obratnosti, koordinace atd. Pro dívky i chlapce, kteří mají rádi pohyb a nechtějí ve škole jen sedět v lavici a u počítače.

 

181: Seminář z filosofie

Učitel: B. Kučerová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář bude prohlubovat a rozšiřovat povědomí o západní filosofické tradici z běžných hodin filosofie. Hlavní náplní semináře bude podrobná četba primárních filosofických textů, které se budeme pokoušet kriticky zhodnotit a diskutovat o nich. Témata bude možno přizpůsobit zájmům účastníků semináře. Na seminář budou též zváni externí přednášející. Podstatnou součástí semináře bude i příprava a nácvik obhajoby maturitních seminárních prací.

 

Galerie: