Druhé kolo přihlašování do seminářů

Téma: 

Málo obsazené semináře (pod 7 zájemců, mimo semináře ve zvláštním režimu) byly z nabídky odstraněny. Jeden seminář byl rozděleny na dvě části, další dělení není možné. Dva velmi naplněné semináře byly uzavřeny pro další zájemce, ostatní semináře mají nastavený limit max. 20 účastníků, po jehož naplnění se automaticky uzavřou také. U jednoho semináře došlo k omezení ročníků.

Semináře byly sloučeny do rozvrhových skupin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Žáci mohou mít zapsán z každé skupiny nejvýše jeden seminář (týká se budoucích septim a oktáv).

  • Zkontrolujte si po přihlášení do seminářové aplikace, jestli vámi vybraná volba nebyla zrušena (kvůli zrušení málo obsazeného semináře, kvůli kolizi volby uvnitř téže rozvrhové skupiny nebo kvůli omezení ročníku).
  • Úspěšné volby není možné změnit.
  • Zvolí si studenti, kteří o nějakou svou předchozí volbu přišli.
  • Kdo v druhém kole nevyužije možnosti zvolit si seminář sám, tomu bude po skončení druhého kola seminář určen!

Přihlašování do 2. kola bude ukončeno ve čtvrtek 23. června 2016 ve 12:00 hod.

 

 

Vyřazené semináře:

Číslo Název Učitel Ročníky Počet
1 JERUZALEM I.Hajičová,D.Vejvodová 7,8 1
2 KUPEC BENÁTSKÝ (divadelní seminář) V.Valíková 5, 6, 7 1
3 PROPOJME PŘÍBĚHY SE ŽIVOTEM – literární seminář V.Valíková 7 3
6 Literární seminář: SHAKESPEARE Dnes V.Valíková 5 1
11 Seminář z matematiky pro sexty Z.Vavřín 6 3
16 Česká a světová literatura ve filmu M.Kroftová 8 2
17 Seminář z hudební výchovy M.Kroftová 8 4
18 Informatika k maturitě L.Bernard 8 5
25 Real English - seminář z Aj Magdaléna Přívorová 6 2
29 Odbíjená Jana Chloupková 5, 6, 7, 8 2
30 Latinský jazyk a reálie - seminář z Lj Pavel Koronthály 5, 6, 7, 8 3
31 Španělský seminář pro V. + VI. - příprava na DELE Diego Marchionni 5,6 2
33 Španělština pro začátečníky (V+VI) Bude upřesněno 5,6 2

 

Pavel Málek

Galerie: