Druhé kolo přihlašování do seminářů

Téma: 

Je zahájeno druhé kolo přihlašování do seminářů. Zatím žádné semináře nebyly z nabídky odstraněny. Některé semináře byly rozděleny na dvě části, u několika seminářů byly omezeny povolené ročníky. Několik velmi naplněných seminářů bylo uzavřeno pro další zájemce. Semináře byly sloučeny do rozvrhových skupin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Žáci budoucích septim a oktáv mohou mít zapsán z každé skupiny nejvýše jeden seminář.

  • Zkontrolujte si po přihlášení do seminářové aplikace, jestli vámi vybraná volba nebyla zrušena (kvůli omezení ročníku pro zvolený seminář nebo kvůli kolizi volby uvnitř téže rozvrhové skupiny).
  • Úspěšné volby není možné změnit.
  • Zvolí si studenti, kteří o nějakou svou předchozí volbu přišli, a ti, kteří se nedostatečně přihlásili už v prvním kole.
  • Kdo v druhém kole nevyužije možnosti zvolit si seminář sám, tomu bude po skončení druhého kola seminář určen!

Přihlašování ve 2. kole bude ukončeno v úterý 2. 6. 2015 ve 12:00 hod.

Galerie: