Anotace seminářů pro školní rok 2014/2015

Téma: 

Nabídka seminářů pro školní rok 2014 - 2015.

FCE

Učitel: v jednání - Jan Váňa/David Smoliar
Ročníky: septima
Jedná se o přípravu na zkoušku známou jako First Certificate in English (úroveň B2), seminář je tedy určen zdatnějším angličtinářům. Budeme pracovat s učebnicí FCE Gold Plus, případně dalšími doplňujícími materiály. (Počítá se s vypsáním navazujícího semináře v dalším školním roce.)

FCE

Učitel: Jan Váňa
Ročníky: oktáva
Jedná se o pokračování stávajícího semináře podle učebnice FCE Gold Plus

TABOOS AND ISSUES

Učitel: Jan Váňa
Ročníky: kvinta

Are you fed up with grammar and all the boring topics being discussed during your English lessons? Would you like to expand your conversational and presentation skills? This seminar is here right for you!

Through both terms the English language seminar called Taboos and Issues will be covering topics which are widely recognised to be top secret or at least not often discussed. To give some examples, we will mention topics such as: Swearing, Human and Animal Rights, HIV and AIDS, Euthanasia, Addictions, Power of Media, Privacy, Vanity and Metrosexualism, Gay Minority, Bullying... This is just a tiny part of the whole content of the seminar!

What to get the food for thought from? The seminar is based on the book called Taboos and Issues; we will be also dealing with movies, songs, short-stories, newspaper articles...

To get a mark, students will be asked to prepare a short presentation in groups; the topics will be chosen from a list prepared by the teacher. Then, from time to time also a short piece of writing will be required.

What do you need for the seminar? Enthusiasm, willingness to talk and share your opinion. The required level of English is pre-intermediate/intermediate (kvarta class level)


Nudí Vás již všechna ta gramatika a témata, která se neustále v anglických učebnicích opakují? Rádi byste si prohloubili Vaše konversační a presentační dovednosti? V tom případě je zde seminář právě pro Vás!

Během obou pololetí se v semináři Taboos and Issues budeme zaobírat tématy, která se v naší společnosti považují za tabu, o kterých se buďto nemluví vůbec, anebo se o nich mluví velmi málo. Pro ilustraci se jedná o témata jako například: nadávání, lidská práva a práva zvířat, HIV a AIDS problematika, eutanazie, závislosti, síla médií v naší společnosti, soukromí, marnivost a metrosexualita, sexuální menšiny, šikana... Toto je pouze malá část z témat našeho semináře.

Z čeho budeme získávat podněty pro naše diskuze? Seminář je založen na tématech knihy Taboos and Issues, v hodinách budeme rovněž využívat filmy, písničky, povídky, novinové články atd.

Získat známku ze semináře bude možno na základě krátké prezentace, kterou studenti připraví ve skupinách. Budete si vybírat ze seznamu témat předem připraveného vyučujícím. Čas od času budeme rovněž psát velmi krátké písemné úkoly.

Co potřebujete k zápisu semináře? Nadšení a ochotu podělit se o svůj názor s ostatními. Vyžadovaná úroveň angličtiny zájemců je pre-intermediate/intermediate (tedy jazyková úroveň žáků konce kvarty).

ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

Učitel: David Smoliar
Ročníky: septima oktáva
This seminar will focus on topics in the histories of the UK, the US, Canada and Australia, especially as they relate to current events. Materials will include readings mostly in history and journalism. Students will be expected to complete required readings for discussion in class and they will be required to give presentations of particular topics.

Jerusalem

Učitel: Martina Moravcová, Daniela Vejvodová, Jan Váňa
Ročníky: septima oktáva
Tento seminář je určen studentům, kteří mají zájem o výměnu Jeruzalém 2014-2015, tj. hostit na podzim skupinu studentů z Jeruzaléma a na jaře se tam pro změnu vypravit. Seminář bude veden převážně v angličtině, chceme se během roku připravit na práci na společných úkolech se školou v Jeruzalémě. Angličtiny se tedy nebojte, bude pro nás jazykem globální komunikace.

V semináři bychom se měli zabývat literaturou, historií, filozofií - to vše v souvislosti s (nejen) českou židovskou komunitou.

Těšíme se na zajímavé hosty!

Let’s go DOX

Učitel: Martina Moravcová
Ročníky: septima oktáva
Máte zájem o výtvarné umění? A když cestujete, zastavíte se někdy v nějaké galerii? Hodilo by se vám rozumět popiskům a všelijakým textům s uměním souvisejícím? Chcete se naučit o
umění mluvit a psát? Zkusme využít nabídky (nejen) Galerie DOX, jejich programů a dílen pro střední školy. Na návštěvu galerie pak navážeme vlastní aktivitou.
Počítejte s nějakým (skupinovým) vstupným.
Doporučení vašeho angličtináře nutné.

SEMINÁŘ Z MODERNÍ ANGLO-AMERICKÉ LITERATURY

Učitel: Martina Moravcová
Ročníky: sexta
Budeme číst (v originále) a povídat si o přečtených textech. Zkusíme něco přeložit - oběma směry, abychom viděli, že to není jen tak, má-li výsledek za něco stát. Zkusíme drama. Shlédneme několik zásadních filmů. Uvidíme, co zajímavého nám v příštím roce nabídne kulturní život v metropoli - autorská čtení, festivaly (Svět knihy, Writers‘ Festival) a podobné.
Doporučení vašeho angličtináře nutné!

DEMOCRATIC STATES

Učitel: Ondřej Špaček
Ročníky: septima oktáva
Democracy and democratization processes are the focus of this course. We will examine the nature and structure of democracy looking at constitutions, electoral systems, political parties and pressure groups. We will also consider the economic and social policies implemented in different democracies and have a look at challenges democratically elected governments face.

After establishing understanding of basic terminology, we will study three democratic states in detail - South Africa in the 1990s, the USA in the 1960s and India after independence.

Linguistically, this course will strive to help you get better in academic reading, writing and speaking. That requires practice on your part.

Expect to be asked to read about 10 pages for every session and fulfil a set of tasks connected to the assigned text. You will be required to read even more extensively in the second term when you will give a presentation on democracy in your chosen area of the world. Additionally, there will be one essay to submit every quarter. The sessions at school will be dedicated to discussing the material studied at home and analysing further sources.

There is a textbook to purchase for this course at the cost of about 650 crowns.

Please discuss your language level with your English teacher or see me before signing up for this course.

ORCHESTR A SBOR

Učitel: Igor Angelov
Ročníky: kvinta sexta septima oktáva
Seminář zaměřený na hudební praxi:
- zkoušky a koncerty
- soustředění
- nahrávání CD

Seminář navazuje na předchozí hudební aktivity v EVH, ale je otevřený i všem dalším hudebníkům a zpěvákům.

Více na http://hudba.arcig.cz

Zoologicko - botanický seminář

Učitel: Kateřina Landová
Ročníky: sexta septima
Návaznost:
Seminář volně navazuje na zoologický seminář pro kvinty a sexty (2013-14)

Anotace:
Seminář rozšiřuje výuku zoologie a botaniky a je určen pro studenty sext a septim. Bude dokončena zoologie obratlovců, která nestihla být probrána celá (tj. cca od plazů dále). Po dokončení zoologie bude seminář zaměřen na botaniku a na rozdíl od zoologického semináře, který probíhal paralelně s výukou zoologie, bude seminář zaměřen co nejvíce na praktickou část. Tj. mikroskopování, základní laboratorní technika, tvorba herbářů a jejich převod do elektronické podoby, v případě zájmu i fotografie a makrofotografie rostlin, na jaře a v létě pak exkurze.

ECCE HOMO (SOMATOLOGIE ČLOVĚKA)

Učitel: Pavel Málek
Ročníky: septima oktáva
Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii
a fyziologii člověka, s náhledem do patologie
a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení.
Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory a k maturitám.

: Literární seminář - Propojme

Učitel: Veronika Valíková
Ročníky: oktáva
V semináři se budeme zabývat archetypálními tématy, která se v literatuře objevují od nejstarších dob až do současnosti (rodiče a děti; sourozenecké vztahy; obrazy a zla a smlouvy s ďáblem; kristovské paralely; přátelství; jedinec a moc...) Budeme hovořit o tom, jak se témata proměňují, jak na sebe jednotliví autoři navazují, kde hledat souvislosti mezi nejstaršími mýty a moderním románem a proč jsou příběhy zrcadlem života Základem bude samozřejmě literatura 20. a 21. století, jejíž součástí jsou i filmové adaptace literárních děl a filmy původní.

Seminář je určen především pro ty, kteří mají v úmyslu zvolit si profilovou maturitu z ČJL, ale je otevřen všem oktavánům

Podrobnější informace k semináři (včetně letošních maturitních okruhů) najdete na nástěnce ve 3. patře.

Starší česká a světová literatura ve filmu

Učitel: Marie Kroftová
Ročníky: septima
Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla.
Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou do 2. světové války.
Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl.
Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů a diskusí nad díly ostatními.

TEMATICKÝ SEMINÁŘ ZE SVĚTOVÉ LITERATURY pro 8.A

Učitel: Martina Moravcová
Ročníky: oktáva
Seminář z české i světové literatury pro ty z oktávy A, kdo se chystají na profilovou maturitu z ČJL nebo prostě jen rádi čtou a povídají si o tom, co přečetli.
Co nás čeká? Představte si téma, třeba... Cesta po USA. Kerouac, Steinbeck, Saroyan, Kafka. Nebo... Dům s tajemstvím. Poe, Kriseová, Márquez, Allende, Meyrink, Tokarczuková... Nebo... Sny o Paříži/Praha - městské čtvrti/ Cesta tam a zase zpátky... To jsou moje nápady, čekám na vaše.
Připravte se na to, že budete hodně číst!

MODERNÍ DĚJINY (vývoj ve světě a v českých zemích

Učitel: Pavel Beneš
Ročníky: kvinta sexta septima
Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů z moderních poválečných dějin, a to jak obecných, tak českých. Obsah semináře je tvořen základními problémovými okruhy politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin.


Každý student v rámci předmětu vytváří seminární práci na téma, které si sám zvolí; v ní prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou a historickými prameny.

Historický seminář

Učitel: Hana Almerová
Ročníky: oktáva
Obecný plán činností:

? příprava k maturitní zkoušce (opakování a prohlubování učiva)
- práce s odbornou literaturou a dobovým tiskem
- dějiny 19. a 20. století (v úvahu přicházejí vybrané problémy, osobnosti, konflikty, hledání souvislostí, přihlíží se k zájmu studentů, k jejich přípravě na maturitní a přijímací zkoušky)
- projekt Jeden svět - Příběhy bezpráví
- návštěva archivu, případně odborného pracoviště
- návštěva vybraných historických a uměleckých expozic

Podrobnější tematický plán se bude řídit zájmem studentů (případně i jejich počtem a zkušeností ), do konce září si studenti závazně zvolí témata svých referátů a ročníkových prací.

: DILIFI (Divadlo -

Učitel: Veronika Valíková
Ročníky: kvinta
Můžeme si zkusit zahrát něco ze Shakespeara či Calderona .
Můžeme zdramatizovat nějaký text.
Také si můžeme jenom číst nebo se dívat na zajímavé filmy.

Zaleží jen na vás.

Seminář z filosofie

Učitel: Daniela Vejvodová, Pavel Koronthály
Ročníky: septima oktáva
Filosofický seminář bude založen na pravidelné domácí četbě (popř. krátkých překladech z původních jazyků) a rozboru děl zejména z okruhu křesťanské filosofie. Budeme uvádět do souvislosti význačné postavy patristiky, popř. scholastiky s moderními (převážně) křesťanskými autory. Nepůjde nutně o výslovnou návaznost mladších filosofů, nýbrž spíše o tématickou spřízněnost (př.: styčné motivy středověké exegeze a moderní hermeneutiky). Seminář bude kritickou reflexí některých motivů vlastních křesťanské filosofii a teologii.
Výuka bude koordinována dvěma učiteli.


Součástí semináře bude intenzivní práce na maturitních seminárních pracích. Účast maturantů ze Základů filosofie se předpokládá.

VIVE LE FRANÇAIS!

Učitel: Filip Dobrovolný
Ročníky: kvinta sexta
francouzština hravě a zábavně? bloguj ve francouzštině ? konverzace a dialog ? dramatické aktivity ? francouzská literatura ? internet ? současná Francie ? autentické texty a materiály ? frankofonie ? tvůrčí práce ? kino ? exkurze

LE FRANÇAIS VIVANT

Učitel: Filip Dobrovolný
Ročníky: sexta septima oktáva
současná, živá francouzština ? aktuální témata ? nová francouzská literatura: Houellebecq, Dutertre, Kundera, Perec, Kourouma ? vaše texty ? francouzská média ? kritické čtení ? BD ? současná kinematografie ? interpretace ? vaše kreativita

Seminář z Fyziky

Učitel: Petr Kolář
Ročníky: septima oktáva
Obsah bude věnován zejména přípravě na maturitní zkoušku z fyziky systematickým kurzem zaměřeným na maturitní témata, poskytne ucelený přehled středoškolské fyziky s důrazem na podstatné a průřezové oblasti, sjednotí matematický aparát fyziky s vyústěním do vysokoškolské fyziky (diferenciální a integrální počet, úvod do využití maticového počtu a determinantů, základy teorie pole), bude v průběhu roku doplněn nabídkou pokusů pro SŠ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, podle možnosti bude domluvena účast na dalších relevantních akcích.

Seminář z chemie

Učitel: Josef Šilha
Ročníky: septima oktáva
Obsah předmětu:
Seminář a cvičení z chemie umožňuje studentům, kteří si zvolili tento předmět, zaměřit se hlouběji na některá chemická témata a podle zájmu na vybrané kapitoly
jednotlivých chemických oborů.
Témata semináře a cvičení navazují na probrané učivo povinného předmětu a vycházejí tedy z již získaných znalostí.
Celkové pojetí umožňuje studentům přípravu na maturitní a přijímací zkoušky z chemie.
Součástí semináře a cvičení z chemie jsou i experimentální činnosti, které provádí buď vyučující nebo studenti a rovněž exkurze jak do chemických provozů, tak i do chemických laboratoří vysokých škol i ústavů Akademie věd ČR. .

Exkurse (lepší jednou vidět, než stokrát slyšet...)
Maturitní okruhy
Práce s literaturou
Praktická cvičení se zaměřením na: - laboratorní techniku
? preparativní chemii
? úlohy charakterizující jednotlive
chemické obory

Na semináři mohou vystoupit i hosté - odborníci (specialisté na jednotlivé obory či odborná témata.)

Seminář z Informatiky

Učitel: Vladimír Beran
Ročníky: oktáva
V průběhu semináře budou probírány jednotlivé okruhy, se kterými se mohli žáci setkat v průběhu studia.
• Základy IVT
• Hardware
• Periferie
• Operační systémy
• Licence
• Internet
• WWW a další služby
• Komunikace
• Textový editor
• Tabulkový procesor
• Počítačová grafika
• Prezentační manažer
• Tvorba webových stránek
• Zvuk a video
• Malware
• Počítačové sítě
• Algoritmizace
• Programování
• Data
• Řídící struktury
• Objektové programování
• Grafy
• Modelování
• Databáze
Závěr je věnován generálce maturitní zkoušky. Cílem semináře je připravit žáka na profilovou maturitní zkoušku z předmětu IVT. Počátečním předpokladem jsou základní znalosti a dovednosti středoškolské problematiky informačních a komunikačních technologií. Budeme se věnovat zejména opakování a částečně rozšiřování.

Seminář je také vhodný po žáky, kteří uvažují nad vysokou školou technického charakteru, kde bude vyžadována orientace v problematice informačních a komunikačních technologií.

Pro seminář je připravena podpora v moodle pro všechny maturitní okruhy.

Webové technologie

Učitel: Vladimír Beran
Ročníky: kvinta sexta septima
Seminář webových technologií je zaměřen na problematiku publikace na internetu z pohledu tvorby webových prezentací statických i dynamických. Postupně se budeme věnovat uvedeným tématům:
• HTML
• CSS
• PHP
• MySQL
• Hosting a doména
• Autorské právo na internetu
• Šablony na internetu
• Redakční systémy
• Možnosti publikace jedním kliknutím
• Wordpress
Všechna témata budou uváděna do praxe. Seminář je určen začátečníkům a mírně pokročilým. Před zapsáním do semináře se doporučuje oslovit prof. Berana, který poskytne více informací.

Základy programování v C++

Učitel: Petr Máj
Ročníky: sexta septima
Seminar je urceny pro kohokoli, kdo ma zajem jit na vysokou skolu kde se bude programovat a i pro dalsi, kdo by se to radi dozvedeli. Nepredpokladaji se zadne vstupni programovaci dovednosti.

1. Uvod, program, programovaci jazyky (staticke, dynamicke, imperativni, neimperativni), algoritmy
2. Predstaveni Jazyka C++, postup vyvoje, prehled IDE, atd.
3. Zakladni primitivni typy, control flow
4. Funkce, pretezovani, implicitni parametry
5. Pole
6. Struct
7. Pointery a reference, predavani by value, by referece
8. Zasobnik / Halda (operatory new a delete)
9. DDS (konkretne zacneme delat a postupne dodelame uplne neco jako std:: vector)
10. Slozitost Algoritmu (o, O, tridy slozitosti, P, NP)
11. Predstaveni seminarni prace - knapsack
12. Uvod do OOP, dedicnost, zapouzdreni, kompozice
13. Konstruktory, Destruktory
14. Virtualni metody
15. Staticke prvky
16. Pololetni pisemna prace
17. Const prvky (primitivni typy, reference a pointery, metody)
18. Uvod do STL (vector, stack, queue, deque, cteni z a do souboru)
19. Seminarni prace demo 1
20. Uvod do sablon
21. Sablony II
22. Pretezovani operatoru (aritmetika)
23. Pretezovani operatoru (const a non¬ const variace, pretypovani) (18)
24. Grafy I (co je to graf, implementace pomoci DDS v C++, DFS, BFS, Pre, In, Post Order)
25. Grafy II (nejkratsi cesta v grafu)
26. Seminarni prace demo 2
27. Grafy jako stavove prostory reseni uloh a optimizace (B&B)
28. Trideni (bubble, radix, merge, quick)
29. STL - Funktory
30. STL - Iteratory
31. C++11(14) -- uvod
32. Seminarni prace - zaver

Latinský jazyk a reálie

Učitel: Pavel Koronthály
Ročníky: septima oktáva
Latinský seminář je určen nejen pro budoucí maturanty, ale i pro všechny, kdo si chtějí prohloubit znalosti latinského jazyka a také rozšířit své znalosti reálií antických i středověkých. Zabývat se budeme nejen gramatikou a latinskými texty, ale i literaturou, divadlem, výtvarným uměním či architekturou, mytologií i historií nebo každodenním životem běžného Římana.

Matematika pro sexty

Učitel: Lukáš Bernard
Ročníky: sexta
Tématem semináře je prohloubení základního učiva sexty a další témata, na která v běžné matematice není prostor:

• Poziční soustavy a kongruence.
• Algebraické struktury, tělesa, obor integrity, okruh, grupa, determinanty.
• Řešení soustav rovnic s využitím determinantů, soustavy s parametry
• Komplexní čísla
• Úvod do diferenciálního počtu

Užitečná matematika

Učitel: bude upřesněno
Ročníky: kvinta
Cíl: Prohloubení a rozšíření základního učiva kvinty a využití matematiky v dalších vědách (nejen přírodních)

Obsah:
• Logika, důkazy (včetně matematické indukce)
• Základy teorie množin, zobrazení
• Rozšiřující učivo z teorie čísel (poziční soustavy, kongruence)
• Determinanty a jejich využití v řešení soustav rovnic
• Aplikační úlohy - využití zvládnutého matematického aparátu k řešení reálných problémů.

Návaznost v dalších ročnících:
sexta - komplexní čísla
septima - diferenciální a integrální počet
oktáva - systemizace učiva vyššího gymnázia

Matematika pro techniky (je zábavou a dobrodr

Učitel: Zdeněk Vavřín
Ročníky: oktáva
Seminář
především zopakuje, prohloubí a na chytrých a pěkných úlohách protrénuje všechna důležitá témata SŠ matematiky studentům, kteří plánují studovat VŠ technických směrů, a nebo přímo matematiku na VŠ (učitelskou či teoretickou). A ruku v ruce s tím nejspíše uvažují o profilové maturitě z matematiky.
Probere mj. množiny, výroky, důkazy, úpravy výrazů, základy komplexních čísel a řešení alg. rovnic v reálném i komplexním oboru, nerovnice, funkce, zejména exponenciální a logaritmické fce, goniometrii a trigonometrii, početní i konstrukční úlohy planimetrie i stereometrie, analytickou geometrii, kombinatoriku, pravděpodobnost, posloupnosti a řady, limity posloupností a funkcí, derivace, integrály (posledně zmíněné kapitoly budou podle situace zohledněny i pro studenty, kteří tato témata dosud nepoznali vůbec!)

Královna věd a stádní státní maturanti

Učitel: Zdeněk Vavřín
Ročníky: oktáva
Seminář
je především shrnutím středoškolské matematiky,
určen studentům, kteří mají matematiku rádi, ale nebudou studovat VŠ technického směru, ani Matfyz. Probere zejména tato témata: úpravy výrazů, rovnice a nerovnice, slovní úlohy v matematice (též ekonomické aplikace), funkce (speciálně exponenciální fce a rovnice, logaritmické fce a rovnice), goniometrie, početní úlohy v planimetrii a stereometrii, posloupnosti, pravděpodobnost, statistika a kombinatorika.
Rozsah témat je přizpůsoben požadavkům a obvyklým typům úloh ze státní maturity, seminář připraví studenty na specifické rysy a nečekaná úskalí těchto úloh. (Cermatika romantika!!)

Královna věd

Učitel: Zdeněk Vavřín
Ročníky: septima
Seminář z matematiky (pro dosud matematicky neseminářované studenty!!)
Seminář má 1. změnit pohled na matematiku (je to nikoliv nuda, nýbrž dobrodružství poznání!)
2. zásadně pomoci studentům, kteří začínají přemýšlet o budoucím studiu na technických oborech
3. seznámit šikovné studenty s tématy, která se jim dosud nepatřičně vyhýbala:
Něco více o číslech (co ví dítě v 5 letech, to je pro středoškoláka věda!) a jak se to završí čísly komplexními (aniž bychom dostali komplexy).
Co jsou limity. Rychlost pohybu a derivace funkce. Základy derivování. Co je fajfka, která se jmenuje integrál, a jak souvisí výpočet objemu těles s ozdobnými bločky na poznámkové lepicí papírky.

Seminář z NJ

Učitel: bude upřesněno
Ročníky: kvinta sexta septima oktáva
Jako každým rokem, i na příští školní rok počítáme s diplomními semináři pro všechny skupiny NJ pro sextu, septimu a oktávu.

SND = Diplomní seminář z německého jazyka (případně NND) by tedy ve školním roce 2014/2015 měl být otevřen pro tyto skupiny:
6.A NJ1, 6.A NJ2, 7.A NJ, 7.A NJ2, 8.A NJ1, 8. NJ2 a 8.B NJ.

KDO CHCE MATUROVAT ZE ZSV ?

Učitel: Věra Pabištová
Ročníky: oktáva
Pro studenty, kteří chtějí maturovat v příštím školním roce ze ZSV (v případě školní či státní maturity), je třeba, aby tento seminář navštěvovali.

V rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat z dosavadních znalostí občanské výchovy, základů společenských věd, filozofie, náboženské nauky, biologie.


V návaznosti na poznatky získané v předmětu občanská nauka na nižším gymnáziu i na základě osobních zkušeností a samostatného vzdělávání studentů je cílem semináře ze základů
společenských věd
1. příprava k maturitní zkoušce, a to jak školní, tak event. státní,
2. rozšíření a prohloubení systému dovedností, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a
osvojit si některé základní postupy práce s ní,
3. naučit se psát seminární práci,
4. hlubší a komplexnější seznámení se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními
aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského
styku,
5. příprava k zodpovědnému převzetí sociálních rolí,
6. rozvíjení způsobilosti k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých,
7. pěstování žádoucí míry sebereflexe a seberegulace,
a tím směřovat ke kultivaci intelektuálního, osobnostního a občanského profilu a k rozvíjení a upevňování mravního a právního vědomí, k samostatnému a odpovědnému životu v dospělosti.

Základní tematické celky:
1. Úvod do studia předmětu.
2. Psychologie, psychiatrie.
3. Sociologie, kulturologie.
4. Planetární problémy.
5. Právo.
6. Politologie, státoprávní teorie.
7. Ekonomie.
8. Mezinárodní vztahy.
9. Etika, náboženské systémy, sekty.

Součástí semináře budou v případě zájmu studentů i besedy s některými odborníky - např. lékařem či psychologem, právníkem - např. advokátem, státním zástupcem či soudcem, event. členem některé politické strany, příp. mediálním odborníkem či ekonomem, finančním poradcem, politologem, duchovní osobou, specialistou na EU apod., návštěva soudního líčení, návštěva Parlamentu ČR, možný je i vlastní výzkum psychologický a sociologický ad. Studenti budou též
zpracovávat odborné referáty, studie, eseje na vybraná témata, maturitní seminární práce.

Religionistický seminář

Učitel: Ester Fischerová
Ročníky: sexta septima oktáva
První pololetí semináře bude koncipováno jako úvod do religionistiky, tedy přehled dějin a vývoje religionistického myšlení. Probereme chronologicky důležité religionistické myslitele (Tylor, Frazer, Freud, Durkheim, Eliade, Geertz atp.) a srovnáme jejich teorie o definici náboženství, vzniku náboženství aj.
Ve druhém pololetí se potom zaměříme na studenty vybrané náboženské systémy, jejich dějiny, vývoj, eventuelně současnou mezináboženskou problematiku. Možnost přizvání odborníků,
diskusí atp.
Seminář je určen studentům sext až oktáv.

Španělský seminář pro V. + VI.

Učitel: bude upřesněno
Ročníky: kvinta sexta
Seminář je určen studentům sext a septim, kteří si chtějí zopakovat a upevnit to, co se ve španělštině naučili, a zároveň mají zájem své znalosti dále rozšiřovat. Budeme opakovat a prohlubovat gramatiku a slovní zásobu, procvičovat ústní a písemný projev a také se věnovat reáliím Španělska a Latinské Ameriky

Španělský (ne)maturitní seminář

Učitel: Kateřina Brožová / Jaroslava Vanišová - bude upřes
Ročníky: septima oktáva
Seminář je určen (nejen) těm, kteří uvažují o maturitě ze španělštiny. Zaměříme se v něm především na maturitní okruhy - reálie Španělska a Latinské Ameriky. Kromě toho budeme procvičovat dovednosti nutné pro zvládnutí jednotlivých částí maturity - didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky, resp. mezinárodních zkoušek.

Španělština pro začátečníky

Učitel: Jaroslava Marešová
Ročníky: kvinta sexta
Seminář je určen těm, kteří by se chtěli naučit španělsky a kteří nemají španělštinu jako povinný jazyk. Je určen úplným začátečníkům.

HERBARIUS (ROSTLINOPIS)

Učitel: Pavel Málek
Ročníky: kvinta sexta
Seminář z biologie zaměřený na botaniku a obory co s ní souvisí, seznámíme se s některými rostlinami podrobněji, pokusíme se je netradičně využít, poznáte jejich hospodářské a léčebné využití, naučíte se používat byliny v praxi, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě, či znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin.

SEMPERVIVUM (UMĚNÍ

Učitel: Pavel Málek
Ročníky: sexta septima
Víte, co je survival? Přežijí lépe jiné živočišné druhy změny životního prostředí, živelné katastrofy a epidemie než člověk? Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Umíme využít své schopnosti k přežití v extrémních podmínkách? Dokážeme jako naši předkové opatřit si potravu v přírodě, rozdělat oheň, najít pitnou vodu, orientovat se v neznámém terénu, zkrátka přežít?
Jak být připraven na krize a katastrofy jako je např. Blackout, požár, povodeň, epidemie, apod.? Na podobné a další otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky i prakticky.

Seminář z hudební výchovy

Učitel: Marie Kroftová
Ročníky: oktáva
Obsah semináře:
vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů,
a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací.
Součástí pro maturanty je i příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). Veřejné maturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů.

PRAHOU KROK ZA KROKEM

Učitel: Ondřej Špaček
Ročníky: kvinta sexta septima
? Kde byste v Praze hledali Amazonku, Dunaj a Nil?
? Lze se dnes ještě napít z Libušiny studánky a existuje hala, v níž se v Praze vyráběla auta?
? Kde stávala na Vinohradech synagoga?

Odpovědi na tyto a další otázky budeme hledat při společných procházkách Prahou. Některé povedu já, připravit jiné bude na vás. Většinu hodin strávíme v terénu, ale budeme o Praze číst i knížky. V seminářových setkáních pak společnými silami vše pospojujeme do souvislostí.

Kurz je koncipován jako první část dvouletého cyklu. V roce prvním Prahu především důkladně projdeme a budeme si všímat detailů, které nám v každodenním shonu mohou uniknout. Rozhodnete-li se pokračovat v semináři i v dalším školním roce, pomohu vám s přípravou ke zkoušce pro průvodce Prahou.

Seminář z výtvarné výchovy

Učitel: Andrea Angelová
Ročníky: kvinta sexta septima oktáva
Cílem semináře je mapovat významná období dějin výtvarné kultury.Všímat si do hloubky některých specifických děl, stěžejních výtvarných období, jednotlivých umělců i témat. Snahou semináře je samostatná orientace studentů ve výtvarných směrech a schopnost číst ve výtvarném uměleckém vyjadřování.

Z praktických úkolů je seminář nastaven na samostatné výtvarné projekty studentů, které jsou dlouhodobé. Oceňuje se aktivní a kreativní přístup. Kromě klasické malby a kresby je zde dána možnost pro uplatnění netradičních metod. Keramika, fotografie, tvorba kostýmů, použití ICT, animace apod.
Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru.Ten potom tvoří nedílnou součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV.

V neposlední řadě v semináři půjde také o návštěvu aktuálních výstav, sledování klauzurních prací na UMPRUM, návštěva Fakulty architektury pro přípravu na přijímací talentové zkoušky z kresby.

Zeměpisný seminář

Učitel: Jana Chloupková
Ročníky: oktáva
- vybrané kapitoly z fyzickogeografické sféry a socioekonomické sféry dle zájmu a potřeb studentů - zaměřeno na přípravu k maturitě
- práce s mapou v terénu, návštěva výstav se zeměpisnou tematikou, návštěva přednášky na AV v rámci Týdne vědy a techniky, návštěva filmového představení Jeden svět, příp. beseda s pozvaným hostem; povinná účast na zeměpisných soutěžích Pražský globus a zeměpisná olympiáda.

Odbíjená

Učitel: Jana Chloupková
Ročníky: kvinta
- průřezově pro všechny zájemce vyššího gymnázia
- nácvik základních herních činností, které budou aplikovány ve hře

Historik a jeho řemeslo

Učitel: Jakub Hajíček
Ročníky: kvinta sexta
Seminář z dějepisu zaměřený na základy fungování historické vědy, především otázkám možností a limitů poznávání minulosti. Budeme pracovat s historickou literaturou, hledat v odborných knihovnách, pracovat s elektronickými katalogy a databázemi, navštívíme několik muzeí a archivů, abychom viděli, jak tyto instituce fungují. Naučíme se využívat odborné historické časopisy a setkáme se s profesionálními historiky, aby nám osvětlili základy své práce.

Evropská studia

Učitel: Jakub Hajíček
Ročníky: septima oktáva
Seminář ze základů společenských věd zaměřený na problematiku evropské integrace. Pokusíme se výrazně interdisciplinárním způsobem promyslet mnoho otázek spojených nejen s Evropskou unií, ale i dalšími formami evropské integrace. Seznámíme se proto s fungováním základních institucí, budeme číst noviny a časopisy, navštívíme informační centra a především si budeme klást otázky, na které hledá odpověď celá současná Evropa, např. proč téměř nefunguje spolupráce EU a NATO? Které státy nejspíše přistoupí do EU? Patří Turecko do Evropy? Je EU především zdrojem přebujelé byrokracie? Měla by Česká republika přijmou euro co nejdříve?

Politologicko-ekonomický seminář

Učitel: Jakub Hajíček
Ročníky: kvinta sexta
Seminář ze základů společenských věd zaměřený na problematiku politologie a integrace. Seznámíme se s teoretickými základy obou disciplín, budeme číst texty a články, interpretovat data, grafy a statistiky, navštívíme odborné instituce, setkáme se s profesionály z obou disciplín. A především: budeme si klást otázky spojené s fungováním dnešní společnosti z různých úhlů pohledu. Budeme se také ptát, zda a jak jsme schopni odhadovat budoucí vývoj, protože politologie i ekonomie neusilují jen o popis současné situace, ale snaží se ptát i po prognózách dalšího vývoje.