Biologický kroužek navštívil pracoviště Skenovacího elektronového mikroskopu

Téma: 

Jak vypadá scan z mikroskopu? Zjistili jsme to!
Dne 15.5.2013 se Ekotým a hosté přidali k Biologickému kroužku AG a společně jsme se vypravili do speciální laboratoře Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Šli jsme pěšky a brzy jsme tam dorazili. Doktor Mirek Hyliš nás uvedl do místnosti s elektronovým mikroskopem. Chvíli nám o něm povídal, vysvětlil, jak se připravují preparáty a po prohlédnutí jsme se přesunuli ke druhému elektronovému mikroskopu - skenovacímu. Na tom jsme pozorovali vši, klíště, hlavu ploštice zákeřnice. Pak už jen stačilo udělat fotky (viz níže) a všichni jsme se plní dojmů vraceli domů. Za všechny účastníky sepsala Anička Sochorová.


klíště.jpg

šupinka motyla na oku zákeřnice.jpg

veš dětská.jpg