Biologický kroužek v Českém krasu

V sobotu 10. prosince jsme s biologickým kroužkem vyrazili do Českého krasu. Hned na začátku jsme se seznámili s několika druhy lišejníků, mechů a řas. Dál na cestě jsme narazili na spoustu zajímavých rostlin, například kopytník evropský nebo jaterník trojlaločný. Také jsme pozorovali houbu dřevnatku parožnatou. Později jsme našli několik malých jeskyní skrývajících netopýry a různé druhy můr. Kolem vodopádu jsme došli na mýtinu, kde jsme se naobědvali. Následně jsme úspěšně hledali vajíčka bájného ptáka krasláka. Sešli jsme do Svatého Jana pod Skalou, napili se z blahodárného pramene a objevovali tajemství potoka protékajícího vesnicí. Podařilo se nám chytit larvy motýlice a jepice. Pokračovali jsme přes obec Hostim do opuštěného kamenolomu jménem Chlum a dále na vlak do Srbska. I přes výrazný nedostatek jídla jsme přežili cestu do Prahy na Hlavní nádraží a rozešli se každý svou cestou.

Jasna Simonová

Galerie: 
Cesta k lomu Chlum
Hledání organismů na zemi
Poznáte tenhle ščagel? – pelyněk obecný (Artemisia vulgaris)
Určování autora hnízda – drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Krasové jevy – pohled do malé jeskyně
Troudnatec pásovaný (Formitopsis pinicola)
travertinové kupy nad Bubovickými vodopády
Vypasený štírek (Pseudoscorpiones)
Průzkum bentosu potoka Kač