Druhé kolo přihlašování do seminářů

Téma: 

Málo obsazené semináře byly z nabídky odstraněny. To se týká i DSD seminářů pro budoucí sexty, místo kterých se bude příští rok učit jednohodinová konverzace.

Čtyři semináře byly rozděleny na dvě části, další dělení není možné. Ostatní semináře mají nastavený limit max. 20 účastníků, po jehož naplnění se automaticky uzavřou.

Semináře byly sloučeny do rozvrhových skupin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Žáci mohou mít zapsán z každé skupiny nejvýše jeden seminář (týká se budoucích septim a oktáv).

  • Zkontrolujte si po přihlášení do seminářové aplikace, jestli vámi vybraná volba nebyla zrušena (kvůli zrušení málo obsazeného semináře nebo kvůli kolizi volby uvnitř téže rozvrhové skupiny).

  • Úspěšné volby není možné změnit.

  • Zvolí si studenti, kteří o nějakou svou předchozí volbu přišli.

  • Kdo v druhém kole nevyužije možnosti zvolit si seminář sám, tomu bude po skončení druhého kola seminář určen!

Přihlašování do 2. kola bude ukončeno v pondělí20. května 2019 ve 12:00 hod.

Richard Mašek

 

Galerie: