Výlety a exkurze

Články k tématu Výlety a exkurze

Ve středu 29. dubna šla naše třída 2.A do Riegrových sadů, kde na nás čekaly lektorky první pomoci z projektu Pro život.

Dne 22. 1. 2015 jsme jeli se třídou do Techmánie. Jelikož se Techmánie nachází v Plzni, museli jsme jet autobusem.

Necelých třicet fyzikálních mozků z kvint a ze sext si vyzkoušelo v prostorách těžkých laboratoří Matematicko-fyzikální fakulty UK pomocí jednoduchých udělátek i speciální počítačové techniky jak pomocí rotace rozestoupit Rudé moře ...

Trnucha Leopoldova

Dne 1. 12. 2014 jsme navštívili pod vedením paní profesorky Landové akvárium Mořský svět na holešovickém Výstavišti.

S několika studenty stávající osmé B a dvěma relikty z té loňské jsme se v sobotu vypravili na přednášku Dalajlámy. Protože se vůči Své/Jeho Svatosti v přednášce vymezoval, zůstane tedy, při vší úctě, u tohoto označení.

V úterý 9.2. jela třída IV.A s prof. Truhlářovou a Chloupkovou na dvě exkurze - do automobilky TPCA u Kolína a do potravinářské výrobny tyčinek firmy RUPA v Hostivaři.

Cesta VI. A za Bohuslavem Reynkem, básníkem ticha a kontemplace, 20. března - 21. března 2013

Ještě zimní krajina spala pod sněhem. Kraj Vysočiny malebně, a přesto studeně nastavoval svou výraznou tvář. Černá a bílá se stala jasnou dominantou. Mihotavé slunce ozařovalo holé větve a do starých oken básníkova rodného domu v Petrkově přinášelo studenou záři. Synové pana Bohuslava Reynka, Jiří a Daniel, nás již očekávali.

V pondělí 8.10.2012 jsme se školou navštívili Techmanii. Jak už z názvu slyšíme, je to něco o technické mánii. Celá budova je plná nějakých technických důkazů a všechny důkazy si můžeme ověřit a vyzkoušet.

Dne 22. října 2012 vyrazila skupina vybraných francouzsky mluvících studentů do Galerie městské knihovny na výstavu Městem posedlí (Stuck on the City).

Dne 3. 10. 2012 jsme s naší třídou 2. A navštívili Techmanii v Plzni. Cesta trvala kolem hodiny, ale stálo to za to.

Stránky