Výlety a exkurze

Články k tématu Výlety a exkurze

Cesta VI. A za Bohuslavem Reynkem, básníkem ticha a kontemplace, 20. března - 21. března 2013

Ještě zimní krajina spala pod sněhem. Kraj Vysočiny malebně, a přesto studeně nastavoval svou výraznou tvář. Černá a bílá se stala jasnou dominantou. Mihotavé slunce ozařovalo holé větve a do starých oken básníkova rodného domu v Petrkově přinášelo studenou záři. Synové pana Bohuslava Reynka, Jiří a Daniel, nás již očekávali.

V pondělí 8.10.2012 jsme se školou navštívili Techmanii. Jak už z názvu slyšíme, je to něco o technické mánii. Celá budova je plná nějakých technických důkazů a všechny důkazy si můžeme ověřit a vyzkoušet.

Dne 22. října 2012 vyrazila skupina vybraných francouzsky mluvících studentů do Galerie městské knihovny na výstavu Městem posedlí (Stuck on the City).

Dne 3. 10. 2012 jsme s naší třídou 2. A navštívili Techmanii v Plzni. Cesta trvala kolem hodiny, ale stálo to za to.

Neuplynul ještě ani měsíc nového školního roku a už začali studenti oktávy B pociťovat neodbytné puzení, které se je snažilo přimět k výměně zatuchlých interiérů veliké Prahy za zdravé a inspirativní prostředí našeho malebného venkova.

V pondělí 23. 1. se celá naše třída vydala na exkurzi do Vinohradské nemocnice, na transfuzní oddělení. Bylo chladné ráno, většina z nás se ještě úplně neprobudila, a proto jsme byli jedině rádi, že nás přivítala skupinka milých průvodců z Červeného kříže v čele s paní doktorkou, která nám ochotně odpovídala na všechny otázky.

Bylo krátce po osmé ráno, když skupina mladých studentů vyjela vlakem z Hlavního nádraží. Všichni věděli kam, ale téměř nikdo netušil, co vše je před nimi. Atmosféra vně vlaku se postupnými, ale jistými krůčky blížila k bodu mrazu. Vevnitř však povětšinou rozjařené, bavící se obličeje plné očekávání. Po nějakém čase v postarším vlaku a po jednom přestupu všichni hromadně vystupují za nadšeným a energickým profesorem Špačkem.

V pondělí 24.10.2011 se sekunda A Arcibiskupského gymnázia vydává do Plzně na výstavu Techmania.

Byl to na tom schodišti duch paní Townshendové, nebo šlo o skvrnu na negativu? Nebo o soutisk dvou různých obrazů? Viděly dvě malé anglické holky doopravdy vílu, nebo se celý život dobře bavily tím, jak vážně vzalo okolí vystřiženou papírovou postavičku tančící na listu?

V pondělí 26.9.2011 vyrazila sekunda B do Plzně na výstavu Technománie. Během tří a půl hodiny jsme si pohráli s exponáty, s napětím sledovali pokusy s tekutým dusíkem a nechali se elektrovat Van de Graafovým generátorem. Přečtěte si dojmy některých studentů:

Stránky