Výlety a exkurze

Články k tématu Výlety a exkurze

V jednom z posledních dnů tohoto školního roku prožila kvinta B zajímavou akci.

V rámci zeměpisu jsme s paní profesorkou Truhlářovou absolvovali zajímavou exkurzi.

Dne 19. 5. 2015 jsme se vypravili do Plzně do Techmanie. Vyjeli jsme časně, z Hlavního nádraží.

Zdislavina studánka

19. – 20. 5. 2015 se třída 1. A vydala s profesorkou Truhlářovou a profesorem Lauschmannem na výlet za svatou Zdislavou do kláštera v Jablonném v Podještědí.

Ve středu 29. dubna šla naše třída 2.A do Riegrových sadů, kde na nás čekaly lektorky první pomoci z projektu Pro život.

Dne 22. 1. 2015 jsme jeli se třídou do Techmánie. Jelikož se Techmánie nachází v Plzni, museli jsme jet autobusem.

Necelých třicet fyzikálních mozků z kvint a ze sext si vyzkoušelo v prostorách těžkých laboratoří Matematicko-fyzikální fakulty UK pomocí jednoduchých udělátek i speciální počítačové techniky jak pomocí rotace rozestoupit Rudé moře ...

Trnucha Leopoldova

Dne 1. 12. 2014 jsme navštívili pod vedením paní profesorky Landové akvárium Mořský svět na holešovickém Výstavišti.

S několika studenty stávající osmé B a dvěma relikty z té loňské jsme se v sobotu vypravili na přednášku Dalajlámy. Protože se vůči Své/Jeho Svatosti v přednášce vymezoval, zůstane tedy, při vší úctě, u tohoto označení.

V úterý 9.2. jela třída IV.A s prof. Truhlářovou a Chloupkovou na dvě exkurze - do automobilky TPCA u Kolína a do potravinářské výrobny tyčinek firmy RUPA v Hostivaři.

Stránky