Ostatní

Články k tématu Ostatní

Vážení učitelé, milí studenti,

jak jste již určitě zaznamenali, zemřel během víkendu v Římě svatý otec Jan Pavel II. Vedle toho, že se jedná o hlavu katolické církve, se jistě všichni shodneme na tom, že Jan Pavel II. je jedna z nejvýraznějších osobností naší doby - navíc se vřelým vztahem k naší zemi, který dal svatý otec nejednou najevo svými návštěvami i zájmem o české záležitosti.

Vážení přátelé Arcibiskupského gymnázia,

na úterý (8. 6.) a středu (9. 6.) příštího týdne připadly těsně po sobě dvě významné hudební akce. Těsně před středečním závěrečným koncertem AG, který se bude konat v budově školy a na který jste již byli upozorněni, bude v úterý předcházet benefiční koncert v kostele sv. Ludmily. Vystoupí na něm s velmi kvalitním programem sdružení Collegium 419, které je mj. spojeno těsnými osobními vazbami s prvními absolventy obnoveného Arcibiskupského gymnázia (maturitní ročník 1996).

V rámci cyklu Tématické dny se 22.4. uskutečnil první den a to Den modré. Téma barvy bylo vybráno proto, že skýtalo široké pole možností každému, kdo se chtěl zapojit. Cílem nebyla jen hra, obraz, živé divadlo, využití situací s modrými aktivitami spojenými, ale hlavně pokus uchopit nějaký fenomén (v tomto případě modrou barvu) v jeho celistvosti, věnovat mu mimochodem den.

Pro školní rok 2005/2006 ukončil nepovinný předmět taneční výchova svoji činnost.


Rok 2004/2005


Nepovinný předmět taneční výchova již na AG existuje od jeho znovuzaložení, a to pod vedením Mgr. Jiřiny Rákosníkové. Její zásluhou se mohou studentky a studenti setkávat s výrazovým i klasickým tancem a objevit nejen výhodu, ale i krásu a kouzlo kultivovanosti projevu. V letošním roce v něm pracují studenti 3., 5., 6. a 8. ročníku, dívky a chlapci takřka stejnou měrou, taneční výchova se tedy těší i v dnešní době stálému zájmu.

Pro školní rok 2005/2006 byl orchestr přeřazen mezi nepovinné - placené předměty. Orchestr AG ukončil svoji činnost.

Stránky