Ostatní

Články k tématu Ostatní

Ve dnech 31.5. a 1.6.2019 se uskuteční třetí ročník celostátní přehlídky základních uměleckých škol ZUŠ Open. Řada studentů Arcibiskupského gymnázia vystoupí v roli reprezentantů základních uměleckých škol v rámci jeho programu.

V říjnu se někteří studenti aktivně zapojili do pomoci nevidomým a zúčastnili se jako dobrovolní prodejci 19. ročníku sbírky Bílá pastelka.

Znáte Aloise Nebela, Persepolis, Maus, Komiksovou historii světa, nebo Calvina a Hobbese? Přijďte si půjčit komiks na prázdniny!

Ilustrační obrázek

Vzhledem k tomu, že ztráty a nálezy z minulého školního roku si nikdo nevyzvedl, budou tyto předměty v pondělí umístěny na předvánoční dobročinný bazar "Provětrejte almary".

V úterý 23. června krátce po skončení akademie se centrem dění ve škole stala aula, která hostila debatu s názvem „Islám: náboženství, nebo ideologie?“.

S radostí Vám oznamuji, že v neděli dne 14. září 2014 na svátek Povýšení svatého kříže při mši svaté v 11 hod. přijmu v kostele sv. Ludmily v Praze 2 z rukou pomocného biskupa pražského Mons. Karla Herbsta SDB jáhenské svěcení.

V tomto týdnu bude AG hostit mnoho zajímavých osobností z různých oborů. Čeká nás maraton workshopů zaměřených na čtenářskou gramotnost.

HURÁ! MÁME 2 KRÁVY!
...aneb - klobouk dolů před rodiči studentů z AG!

Vážení rodiče, milí zpěváčci,
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze pod záštitou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP vyhlašuje zápis do Dětského katedrálního sboru.

V pondělí 16. 4. 2012 proběhl v aule Arcibiskupského gymnázia dobročinný koncert a výstava pro opuštěná zvířata pořádané studenty Arcibiskupského gymnázia a Občanského sdružení Podbrdsko.

Stránky