BI

Články k tématu BI

Studenti tercií pod vedení paní profesorky Landové zpracovávají různá témata týkající se geologických dějů. Většina z nich visí na nástěnce ve 4.patře. Martin Troška z 3.A zpracoval toto téma formou webových stránek, podívejte se s námi.

Studenti 6. A pod vedení paní profesorky Landové zpracovali projekt na vývoj člověka formou webových stránek. Podívejte se s námi na výsledek.

V pondělí 23. 1. se celá naše třída vydala na exkurzi do Vinohradské nemocnice, na transfuzní oddělení. Bylo chladné ráno, většina z nás se ještě úplně neprobudila, a proto jsme byli jedině rádi, že nás přivítala skupinka milých průvodců z Červeného kříže v čele s paní doktorkou, která nám ochotně odpovídala na všechny otázky.

Chcete se seznámit s vodními ptáky, které můžete potkat na Vltavě v Tróji? Pojďte je s námi pozorovat!

Kdy: 15.2., sraz 14,20 u vrátnice AG, návrat kolem 17h
Dalekohledy a odborný výklad zajištěny!

Pokud máte zájem se přidat, nahlaste se do 13.2. prof. Vilímové (kabinet 414, vilimova@arcig.cz), počet míst je omezen!

Proběhlo školní kolo biologické olympiády v kategoriích C (tercie, kvarta) a D (prima, sekunda). Všichni účastníci se kromě testu zúčastnili i poznávání organismů a mikroskopování. AG budou v dubnu v okresním kole reprezentovat Kateřina Kuncová, Marie Zocherová a Jonáš Chvojka (kategorie D); David László, Christina Soukupová a Daniel Witzany.
Vanda Vilímová

V úterý 16. listopadu jsme beze ztrát absolvovali výlet do pražské ZOO v Troji.

V úterý 16. března na nás s Vandou Vilímovou čekaly nultou hodinu netradiční laborky z biologie! Jako první přišlo na řadu bližší seznámení se s prasečím srdcem, obzvláště s jeho strukturou. Když jsme si o něm řekli dost, odebrali jsme se k fluorescenčnímu mikroskopu. Ten nám propůjčila Přírodovědecká fakulta, a jelikož součástí jeho příslušenství je úžasný fotoaparát, díky němuž jsme mohli pořídit fotky preparátů, bude o ně tato zpráva obohacena!

V úterý 19. června podnikla třída 3.A. geologickou exkursi do Českého Středohoří. Doprovodem byla pí. prof. Kulhavá a pan doktor Matějka z Přírodovědecké fakulty UK.

Dne 28. ledna 2007 jsme se vydali do Voděradských Bučin, dozvědět se více o lese spícím.

O víkendu 3.-5. listopadu 2006 proběhl projekt v rámci biologie s názvem Les živý a mrtvý.

Stránky