Učebny přírodovědných předmětů

Téma: 

V období 1. 4. 2022 - 31. 12. 2022 je na AG realizován projekt "Učebny přírodovědných předmětů", v rámci něhož bude kompletně modernizována laboratoř biologie/fyziky a doplněny nábytkem a technikou odborné učebny chemie, biologie, fyziky a laboratoř chemie. Projekt cílí na zvýšení zájmu žáků o přírod. obory. Atraktivnější prostředí a možnost pracovat samostatně či ve skupinách podpoří rozvoj samostatného myšlení a budou vytvořeny podmínky pro absolvování potřebného množství lab. prací, na které navazuje výuka na VŠ. 

Galerie: 
Obrázek k článku Učebny přírodovědných předmětů