Výsledky obvodního kola konverzační soutěže

Výsledky obvodního kola Konverzační soutěže v NJ 2021
 
Začátkem února proběhlo online formou obvodní kolo konverzační soutěže v německém
jazyce. Jeho výsledky kopírují výsledky kola školního.
Všem účastnicím gratulujeme ke krásným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy. Škoda, že se krajské kolo soutěže v době mimořádných opatření nekoná.
 
kategorie I B (primy a sekundy):
1. místo: Anna Strejčková (2.A)
 
kategorie II B (tercie a kvarty) :
1. místo: Atenea Zethnerová (4.A)
2. místo: Alžběta Dusová (3.B)
3. místo: Ester Kremlíková (3.A)
 
kategorie III A (kvinty – oktávy):
1. místo: Markéta Kalendová (5.A)
2. místo: Markéta Brejníková (7.A)
3. místo: Aurélie Puzrlová (6.A)
 
Za němčinářskou sekci K. Steinerová
Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky obvodního kola konverzační soutěže