Vyhlášení výsledků Cen RR 2021

Po velmi jiném a v mnohém náročném roce jsme s velkým potěšením vyhlásili v kostele Sv. Ludmily výherce letošní Ceny Rady rodičů. Jedním z principů těchto ocenění je, že sledujeme studentské aktivity na AG, které přesahují běžný vzdělávací rámec a přispívají k šíření dobrého jména školy. Ale nejen. Když se podíváte na všechny oceněné, vnímáte, že nápady a činnosti, za které získali cenu, přispívají mimo jiné k rozšiřování jejich vlastních obzorů, posouvají jim hranice vlastních schopností sami i společně tvořit, spolupracovat, věnovat něco ze sebe druhým. 

Dalším principem je způsob, jakým se o studentských aktivitách dozvídáme. Aby bylo možné někomu udělit cenu, musí být nominován. Tyto nominace nám posílají studenti, pedagogové, případně příbuzní žáků, jsou nepostradatelnou součástí celého procesu a všem, kdo tak i letos učinili patří tradiční velký dík. O nominacích pak anonymně hlasuje Rada rodičů. 

Protože nás nesmírně těšilo sledovat aktivity a nápady, kterými jste během tohoto nesnadného školního roku obohacovali dálkový život, kteří jsme všichni vedli, rozhodli jsme letos udělit ceny nikoli tři, ale pět. 

Páté místo si odnesla studentka 1. A Karolína Kováčová, která ve své třídě, jež se sotva stačila před přechodem na distanční výuku na konci září poznat, založila třídní kroniku. Fotografie a stránka pro každého spolužáka, prostor pro společné zážitky, zápis z úvodního poznávacího kurzu a skvělé výtvarné zpracování přispěly jak k podpoře soudržnosti třídy, tak k cenné potenciální pamětině. 

Čtvrtou cenu obdržela studentka, která svou nominaci získala za nápad a realizaci Akce školní mikiny. Mia Dedeić z 6. B pracovala na snu, že i ágéčáci si zaslouží své vlastní mikiny a svou vizi dovedla naplnit. Udělejte si místo v šatníku!

Popularizací debatování, přípravou sebe samotných proškolením v lektorském semináři a na základě toho organizací a přípravou školního debatního týmu pro celorepublikové kolo Studentské Agory si vysloužily třetí místo Karolína Jelínková a Ema Kolářová ze 7. C. Věnovaly se tomu opravdu poctivě: debatní tým vyhrál! 

Díky dvěma dalším studentkám probíhala během prezenční výuky každou nultou páteční hodinu setkání Spolča AG, které založily, vedly a flexibilně přesunuly do virtuálních prostor v čase, kdy duchovní aktivity získaly ještě duchovnější rozměr. Za nejen skvělý nápad si vysloužily druhou cenu Marie Slavická z 6. A a Annemarie Černohorská za 7. A. Nominovány byly hned dvakrát, oceňována byla jejich otevřenost, propojování věřících i nevěřících studentů, prostor pro diskusi, duchovní i duševní rozvoj.

Velkou radost nám všem dělala aktivita skupiny studentů, kteří se starali o duchovní, kulturní a literární potravu pro své čtenáře a odběratele, kterými bylo celé AG s celou svou přízní. Redakce časopisu Agónie si zaslouží velké ocenění za vytrvalost, nápaditost, růst, tvůrčí přístup a estetické zpracování. Na každém čísle pracuje řada studentů, kteří se různě doplňují a obměňují, časopis je otevřený každému, kdo chce přispět i číst a získal tři nominace. Ocenění za celou redakci, ale i vlastní vytrvalé nasazení, převzaly Justýna Tůmová z 6. A, Linda Xochitl Součková z 6. B a Marta Majerová ze 7. A. 

Všem gratulujeme, těšíme se na nové nápady a aktivity a já se s vámi v této roli loučím, protože jsem matkou úspěšné maturantky. Vždycky si ale dám pozor, aby mi neunikly výsledky Ceny RR a těším se, až uvidím studenty a absolventy AG rozvíjet dál svůj potenciál. Děkuji také skvělé společnosti rodičů v radě, jejich intenzivní práci a Zuzaně Pejšové za souputnictví v organizaci těchto cen.

Dlouhodobě se pohybovat za hranicí své "komfortní zóny" je nejspíš nezdravé, ale posouvat vytrvale své hranice a překračovat svůj stín je myslím dobrá životní filozofie. Může to být začátek každého dne i každého školního roku. Vždycky stačí alespoň malý krok navíc. Ve spolupráci s druhými může jít o slušný vejšlap, navíc, když nepodceníme spolupraci s Hospodinem. Kéž všem kolem AG žehná. 

Helena Pěchoučková

Galerie: 
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2021
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2021
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2021
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2021
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2021
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2021
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2021