Změny ve vedení školy

Vážení rodiče,

zřizovatel Arcibiskupského gymnázia dnes odvolal z vedoucího pracovního místa ředitele školy Ing. Mgr. Richarda Maška. Dopis Mons. ThDr. Jana Balíka, PhD., generálního vikáře Pražské arcidiecéze, s vyjádřením k tomuto rozhodnutí přikládám v příloze. Jako statutární zástupce ředitele školy jsem byl zřizovatelem pověřen jejím řízením do doby jmenování nového ředitele, který bude vybrán na základě konkurzního řízení. Vzhledem k naší vzájemné dlouholeté spolupráci bych rád poděkoval panu řediteli Maškovi za všechno, co dobrého v uplynulých 17 letech pro školu vykonal.

V tuto chvíli bych vás rád všechny ujistil o tom, že Arcibiskupské gymnázium bude nadále pokračovat ve své činnosti podle harmonogramu školního roku. Naším hlavním úkolem v této mimořádné době i situaci, na kterém bude intenzivně pracovat celý pedagogický sbor, je zajištění pokračujícího vzdělávání na dálku, příprava a realizace maturitních zkoušek a přijímacího řízení do budoucích prvních ročníků, řádné ukončení a hodnocení druhého pololetí a příprava nového školního roku tak, aby byla udržena vysoká úroveň vzdělávání a také specifický charakter školy.

Vzniklá situace je pro nás všechny zcela nová, pro mnohé neočekávaná a velmi rychlá. V tuto chvíli je důležité, abychom všichni jednotně, učitelé, rodiče i žáci, společně usilovali o pokračování kvalitního vzdělávání našich dětí.

S přáním všeho dobrého,

 

Ondřej Mrzílek

pověřený řízením školy

Galerie: 
Obrázek k článku Změny ve vedení školy