MaSo 2019

Téma: 
Když někdo ze dvanácti studentů, kteří se sešli v úterý 12. listopadu před půl devátou ráno ve vestibulu Arcibiskupského gymnázia, oznámil svým spolužákům, že se chystá "na maso", reakce byly rozporuplné. Pro objasnění by bylo dobré říci, že MaSo je zkratka slov "matematická soutěž". Tuto akci každoročně pořádají studenti matematicko-fyzikální fakulty univerzity Karlovy pro čtyřčlenné týmy z řad žáků druhého stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Nejde pouze o počítání, ale hlavně o strategické myšlení, které účastníci hojně využívají při hraní hry, která určuje konečné pořadí týmů. Body, které mohou být zužitkovány ve hře, se získávají za spočítané příklady, protože, jak vyplývá z názvu soutěže, troška matematiky nesmí chybět.
Letošní téma znělo "Cesta kolem světa". Náplní hry bylo "přesouvání se" mezi nejvýznamnějšími městy planety a jejich "navštěvování". Hra trvala devadesát minut a následovalo vyhlášení výsledků. Týmy Arcibiskupského gymnázia skončily na 40., 83. a 104. místě z celkových 236.
Myslím, že jsme si všichni tuto soutěž užili, a ti z nás, kteří k tomu dostanou příležitost, se jí příští rok rádi zúčastní znovu.
 
Za účastníky MaSa
Markéta Kalendová, 4.A
Galerie: 
Obrázek k článku MaSo 2019
Obrázek k článku MaSo 2019
Obrázek k článku MaSo 2019
Obrázek k článku MaSo 2019