Nejlepší třídy školního roku 2017/2018 - gratulujeme!

S potěšením oznamujeme, že nejvyšší ocenění získala 4.A za nižší gymnázium a 6.A za vyšší gymnázium. 2. místo obsadila 1.B a 6.B, 3. místo pak 1.A a 5.A.
 
Výhercům blahopřejeme, hodnotitelům děkujeme za odpovědný přístup k hodnocení. Velký dík patří všem, kteří se soutěže zúčastnili a pomáhali.
 
Podívejte se do nejhezčích tříd s námi ...
 
Za Radu rodičů Dagmar Šenová
Galerie: