Výměna s Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě 2017-18

AG nabízí svým studentům septim a oktáv (výjimečně sext) unikátní možnost seznámit se a spolupracovat se studenty prestižní střední školy v Jeruzalémě formou oboustranného výměnného pobytu. Jedná se o moderní internátní školu Israel Arts and Science Academy na jihozápadě Jeruzaléma a spolupracujeme s její humanitní větví. Komunikačním jazykem je angličtina. Počínaje školním rokem 2013-14 se uskutečnily tři návštěvy na obou stranách a všech šest se vydařilo k veliké spokojenosti účastníků. O první české návštěvě v Izraeli si můžete přečíst ve školní ročence 2013-14, o druhé další rok ve školním časopise Agonie. (První běh byl rozložen do dvou let, v druhém se obě návštěvy uskutečnily v témže školním roce.) O loňské i letošní výměně jsme informovali v článku na školním webu i v Agonii, na školním webu dokonce najdete dokumentární film. A můžete se osobně vyptat účastníků na jejich zkušenosti. https://www.arcig.cz/clanky/2016/jeruzalemska-vymena-2015-2016 https://www.arcig.cz/clanky/2017/izraelska-vymena-2016-17 https://www.arcig.cz/clanky/2017/dokumentarni-film-z-pobytu-v-izraeli

Při této výměně nejde jen o to vyjet si na výlet a prohlédnout si památky, ale také o hlubší poznání lidí a kultury, historie i každodenního života současného Izraele. Dostalo se nám velice vstřícného a srdečného přijetí, v mnoha věcech jsme k sobě měli až překvapivě blízko, ale řada věcí pro nás byla velmi nezvyklých a studenti i učitelé IASA se ukázali být výtečnými průvodci. Na cestu jsme se pečlivě připravovali poprvé v semináři, podruhé a potřetí v projektových dnech, vědomi si toho, že reprezentujeme nejen sebe, ale i svou školu a zemi.

A jaký byl náš jeruzalémský program?

Program zahrnoval v uplynulých ročnících v různé kombinaci jak předvídatelné destinace (Staré Město, chrám Božího hrobu, Via Dolorosa, Západní Jeruzalém, památník Jad Vašem, Muzeum Izraele s kumránskými svitky), tak společné debaty a přednášky na závažná témata. Navštívili jsme nedělní mši svatou i páteční bohoslužbu v synagoze. Významným zpestřením byly výlety mimo město (např. Ein Kerem, kráter Mitzpe Ramón v Negevské poušti, Mrtvé moře, Masada, Ein Gedi, Tel Aviv) i koncert, filmy a šabat v rodinách.

Program izraelské návštěvy v Praze

má také své stálice jako prohlídka pražského židovského města a Hradu, procházka po Petříně, Malé Straně a Starém Městě, vycházka do Hrabalovy Libně, debaty, přednášky, filmy, výlet na venkov, výtvarné dílny, koncert. I v Praze jsme společně navštívili mši svatou a šabatovou bohoslužbu. Přátelské vztahy se příjemně utužily při zahradní slavnosti i společné večeři.

Organizace a náklady:

Přijímající strana vždy zajišťuje ubytování a stravu, vše ostatní si hosté hradí sami na místě. V Jeruzalémě bydlíme a stravujeme se na internátě školy spolu s místními studenty, případně o šabatu v rodinách v Jeruzalémě a okolí. Izraelští studenti bydlí a stravují se v rodinách svých partnerů, obědy ve všední dny kupujeme.

V tuto chvíli bohužel nelze konkretizovat, kolik přesně bude výměna stát, nicméně na základě minulých zkušeností a vývoje cen počítáme, že se vejdeme do 15 000 Kč na osobu celkem za obě části výměny. Pro orientaci: letošní výměna stála celkem za obě části, tj. v Izraeli i v ČR 12 650 Kč na osobu (9 130 letenka, 1650 místní doprava atd. v Izraeli, 1870 strava mimo domov a výlet v ČR). Tato částka zahrnuje veškeré výdaje spojené s cestou a společným povinným programem (letenku, místní dopravu, vstupné, průvodce apod. v Izraeli a kupované obědy pro Izraelce, společné jídlo v rámci programu, vstupné a dopravu nad rámec MHD českých účastníků v povinném programu v ČR). Nezahrnuje cestovní pojištění (sjednává si povinně každý účastník sám, fakultativní výdaje (zmrzlina, suvenýry apod., místní doprava a vstupné nad rámec společného programu). Hodláme opět požádat o grant – loni jsme ho získali, letos nikoli.

Termíny cest jsou s ohledem na počasí, svátky a průběh šk. roku nejvýhodnější takto: AG do Jeruzaléma v listopadu, IASA v Praze začátkem dubna, ale budou ještě předmětem jednání.

Aby se výměna vůbec mohla uskutečnit, je třeba, aby se přihlásilo alespoň 10 opravdu vážných zájemců. Proto se na vás obracíme s prosbou, abyste v případě vážného zájmu vyplnili a odevzdali přihlášku nejpozději 30. června 2017.

Zodpovědné osoby: Ivana Hajičová, Daniela Vejvodová, Martina Moravcová

Galerie: 
Obrázek k článku Výměna s Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě 2017-18
Obrázek k článku Výměna s Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě 2017-18