Začátek školního roku 2016/2017

Téma: 

Vážení rodiče, milí studenti,
školní rok 2016/17 zahájíme společně ve čtvrtek 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily. V 10 hodin po mši se pak setkají všichni žáci se svými třídními učiteli v kmenových učebnách. Od 11 hodin bude probíhat zapisování do kroužků v rámci školního klubu a DDM.

Noví primáni se sejdou ve svých třídách již v 8.40 hodin a do kostela půjdou společně s třídními učiteli.

Ondřej Mrzílek

 

Galerie: