Přehled kroužků školního klubu pro školní rok 2016/17

Téma: 

Přehled kroužků pro školní rok 2016/17

 

Poř.č. Název Vyučující Plánované hodiny/týden Cíl
1. Aerobic Mgr. Michaela Truhlářová 2 Přijďte získat dobrou kondici při DANCE AEROBICU a posílit ochablé svalstvo!

Přirozenou formou budeme rozvíjet vnímání hudby a všechny pohybové schopnosti (tančíme, používáme obruče, švihadla, míče, ...). Zaměříme se na správné držení těla a tvarování postavy (závěr lekce probíhá v posilovně). Vaše nápady i hudba jsou vítány!
2. Angličtina Magdaléna Košková 2 Kroužek angličtiny pro všechny studenty prim, kteří si potřebují angličtinu procvičit, ujasnit nebo v ní najít zalíbení. Budeme hrát hry, poslouchat písničky, číst knížky a objevovat, co všechno angličtina skrývá.
3. Astronomický kroužek Mgr. Jan Starý 2 Jak jistě víte, Arcibiskupské Gymnázium má vlastní hvězdárnu, která je vybavena velkým dalekohledem.

Pozorujeme Měsíc, planety, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie a dvojhvězdy. V letních měsících i Slunce. V případě nepříznivého počasí používáme Internet, DVD a software "Starry Night" (planetárium).

Také se učíme o objektech, které pozorujeme. Též pořádáme mimořádná pozorování jako např. částečné zatmění Slunce (4.1.2011) nebo přechod Venuše přes Slunce (6.6.2012). Příležitostně fotografujeme různé objekty a úkazy.

Časová náročnost:

2x60min/týden (večerní hodiny 19-21hod.)
4. Basketbal Mgr. Petr Tomášek, Bc. Jakub Pivec 2 Cílem kroužku je zvládnout základní herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy.

• Pravidla (klasický basketbal, streetball)

• Útok (pohyblivý a kontinuální, proti osobní obraně, proti zóně a proti presingu)

• Obrana (osobní, zónová, zdvojená, kombinovaná a s přebíráním)

• Střelba (problematika a technika)

• Protiútoky a rychlé přechody

• Speciální cvičení (přes léto, kondiční, předzápasové, vhazování, tempo hry)

U začátečníků je kladen důraz na základní dovednosti. Pokročilí hráči pilují techniku a nacvičují specifické herní situace.

Kroužek je rozdělen do dvou částí. První část je zaměřená na trénink. V druhé části probíhá hra samotná.

Na konci prvního i druhého pololetí vyzve školní basketbalový kroužek učitelský sbor. V jednání jsou zápasy s pražskými školami.
5. Biologický kroužek Jasna Simonová, Doubravka Požárová 2 Příroda kolem nás skrývá obrovské množství zajímavostí a otázek, které se budeme snažit během biologických kroužků společně prozkoumat a zodpovědět. Proč jsou květy barevné a jak se dá jejich barva změnit? Jak jsou naše smysly dohromady propojené? Je možné, že jsou naše vlasy a kůže ze stejného materiálu? Umí si zvířata a rostliny vzájemně pomáhat? Jsou masožravé rostliny skutečně strašidelná monstra z filmu Adéla ještě nevečeřela? A je možné, že pyramidy vytvořili spíše malí mořští tvorečkové než staří Egypťané? O tom všem a o spoustě dalších věcí si budeme povídat v průběhu biologických kroužků. Provedeme také spoustu vlastních pokusů a pozorování, protože nejlepší je přesvědčit se o všem na vlastní oči. Zkusíme si práci s mikroskopem, pitvy bezobratlých, naučíme se lovit planktonkou a dělat botanický průzkum jako opravdoví botanici. Na co neuvidíme pomocí mikroskopu, podíváme se pomocí videoukázek – pronikneme do nitra buňky a budeme pozorovat její pestrý život, a to až k samotnému jádru. Také nás budou čekat různé exkurze, např. do skleníků botanické zahrady Na Slupi, do muzea historie Země nebo do minizoo v Chuchelském háji.
6. Cambridge English First 2 PhDr. Jan Váňa 2 Jedná se o pokračování kurzu loňského roku, cca od lekce 10 učebnice Cambridge Englist Objective First
7. Fotografický kroužek MgA. Josef Mirovský 2 Fotografický kroužek je určen všem zájemcům o proniknutí do tajů fotografie. Důraz je kladen spíše na rozšiřování schopnosti vnímat fotografii jako svébytný umělecký obor než jako obor technický. Spíše na schopnost vnímat fotografii z pozice fotografa i diváka než na pohled ryze technický. V rámci kroužku se budeme věnovat samozřejmě i technice, ale spíš v míře nezbytně nutné. Obsah není nijak pevně určen a bude se přizpůsobovat potřebám a zájmům frekventatů. V případě zájmu předpokládám krom diskuse nad fotografiemi i fotovycházky a návštěvy zajímavých fotografických výstav.

Zkušenosti lektora:

Josef Mirovský je absolvent Institutu Tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzitě v Opavě. Fotografii se věnuje přes dvacet let. https://www.dropbox.com/sh/cx4mc20zjr04i1n/AACFnJ02yINf1AvXMsU1I8B7a?dl=0
8. Klasická řečtina Ing. Mgr. Richard Mašek 2 Přijďte se seznámit s jazykem Sókrata, Platóna i Aristotela. S jazykem, kterým se vyjadřovali evangelisté, Marcus Aurelius i Pythagoras.
9. Klub mladého diváka PhDr. Hana Almerová, Mgr. Iva Brožová   Jako každoročně zveme studenty kvart až oktáv AG i v nastávajícím školním roce 2014-2015 do divadla spolu s Klubem mladého diváka. Připomínáme, že jde o šest divadelních představení, které zajišťujeme od listopadu do dubna, a to ve dnech pondělí až čtvrtek. Snažíme se vybírat klasická díla českých i světových autorů, v klasické režii, aby doplňovala středoškolské učivo a pomohla studentům v přípravě na maturitní zkoušku z ČJL. Mezi studenty je o divadlo velký zájem, mnozí však přijdou s přihláškou pozdě a nemohou už do divadla s námi chodit.
10. Latina Ing. Mgr. Richard Mašek 2 Pokud si chcete v životě přečíst alespoň jednu pořádnou knihu, naučte se latinsky. S latinou můžete začít nebo pokračovat v našem kroužku. Vedle gramatiky, slovíček a překládání se budeme věnovat i písním, básním a nápisům, rukopisům a písmu, pečetím a pergamenům, iluminovaným kodexům i literatuře. Budeme společně ze všech sil pěstovat to, čemu se jedním slovem říká Latïnitäs, tedy latinská vzdělanost.
11. Matematický kroužek RNDr. Zdeněk Lauschmann   Jako dosud
12. Pěvecký sbor a orchestr Mgr. Igor Angelov   Jako dosud
13. Psaní všemi deseti Mgr. Jakub Pivec 2 Nebaví tě, jak pomalu datluješ dvěma prsty na klávesnici? Chceš umět psát bez dívání, bez chyb a hlavně rychle? Pokud ano, pojď do kroužku Psaní všemi deseti. Postupně se naučíš s pomocí speciálního programu psát všemi prsty na rukou a to až tak, že nad tím nebudeš muset ani přemýšlet.
14. Sebeobrana Mgr. Antonín Žváček 2 Základní obranné techniky pro vyšší gymnázium
15. Stolní tenis Mgr. Petr Tomášek 2 Chceš se odreagovat a prožít radost ze společného sportovního výkonu?

Neformální kamarádské setkání s tenisovou pálkou v ruce, trochu legrace?

Kroužek stolního tenisu je jedinečnou šancí!

Těším se, že vyladíme techniku a obohatíme se o nové fígly, smeče, falše a další sportovní dovednosti se stolním tenisem související.
16. Sportovní hry Mgr. Pavel Málek 2 Sportovní kroužek je zaměřený na zvyšování kondice, síly, obratnosti, mrštnosti a vytrvalosti formou známých i méně známých her. Cílem kroužku je seznámit se s herním náčiním, pravidly, technikou her a samozřejmě zahrát si i hry samotné. Na programu budou míčové hry, upravené míčové hry, pálkovací hry, úpolové hry, týmové i individuální hry, zkrátka ideální pro všechny sportovní, závodivé, hravé žáky, kteří mají rádi pohyb.
17. Španělština - začátečníci   2 Španělština pro začátečníky (V.-VIII.) Kroužek je určen těm, kteří by se chtěli naučit španělsky a kteří nemají španělštinu jako povinný jazyk. Je určen úplným začátečníkům.
18. Španělština Diego Marchionni 2 Příprava na DELE B1. Kroužek je určen všem studentům vyššího gymnázia, kteří si chtějí zopakovat a upevnit to, co se ve španělštině naučili, a zároveň mají zájem své znalosti dále rozšiřovat. Koužek bude přípravou ke složení mezinárodní zkoušky DELE, na kterou se zájemci mohou přihlásit, není však jeho povinnou součástí.
19. Turistický kroužek RNDr. Zdeněk Lauschmann   Jako dosud
20. TV florbal Mgr. Antonín Žváček 2 Výuka činností jednotlivce a základních herních systémů
21. TV kopaná Mgr. Jana Chloupková 2 Stejně jako v loňském roce nabízím kroužek pro pokročilé fotbalisty, kteří jsou schopni kvalitní technické hry na malém prostoru naší velké tělocvičny.
22. TV odbíjená Mgr. Jana Chloupková 2 Chcete se naučit základy nejpoužívanější síťové kolektivní hry - volejbalu? Přihlašte se na kroužek odbíjené, který funguje na AG již několik let. Devadesát minut týdně si budeme hrát s míči, učit se základy techniky a taktiky odbíjené. Co nás čeká v každé hodině? Po rozcvičení zaměřeném na rozvoj obratnosti, rychlosti a manipulace s míčem se budeme učit základní činnosti nutné pro hru – odbíjení vrchem, spodem, lob, drajv, smeč, podání spodní i vrchní, příjem, přihrávku, nahrávku, blokování, vybírání v poli.......

Až to budeme alespoň trochu umět, zahrajeme si vlastní hru, třeba s pozměněnými pravidly a na menším hřišti.
23. Tvůrčí psaní Bc. Marie Nováková 2 Příběhy jsou všude kolem nás. Stačí je vnímat, zachytit a přenést na papír. Ale jak? Kroužek tvůrčího psaní nabízí cestu od hledání inspirace a rozvíjení fantazie přes praktická cvičení stylu a jazyka, experimentování a hru, až po vlastní literární dílo. Chcete se stát spisovatelem, novinářem, nebo scénáristou? Píšete nebo chcete psát blog? Baví vás vymýšlet pohádky pro své mladší sourozence, skládat básně svým láskám a psát písňové texty? Kroužek tvůrčího psaní je tu pro vás. Lektorka Marie Nováková je divadelní a rozhlasová dramaturgyně, scénáristka a režisérka. Zakladatelka pražského divadla VILA Štvanice. Lektorka seminářů divadla a tvůrčího psaní.
24. Výtvarný kroužek Mgr. Andrea Angelová, Mgr. Simona Pišlová 2 Rádi kreslíte a tvoříte? Chcete se naučit zajímavé techniky jako je práce se sklem nebo s keramickou hlínou? Baví vás vyrábět a těšíte se z vlastní práce?

V přátelském a tvůrčím kroužku máte možnost si vše vyzkoušet. Budeme pracovat s grafickými technikami jako je linoryt a suchá jehla, ale i třeba monotyp a slepotisk. Využijeme i keramickou pec v suterénu školy a zkusíme si prostorovou keramiku, a dokonce i točení na hrnčířském kruhu. Můžete si vyrobit misky, hrnky, květináče, ale i reliéfy či světelné prostorové objekty.

Budeme mít možnost vyrobit mozaiku z úlomků dlaždic, ale i skleněnou vitráž technikou tiffani.

Samozřejmě v nabídce stále zůstává klasická kresba i malba temperou, olejem nebo akrylovými barvami.
25. 3D modelování a tisk Mgr. Jakub Pivec 2 Nový kroužek 3D modelování a tisku tě seznámí s principem fungování 3D tiskárny, s prostředím pro návrhy trojrozměrných objektů pro tisk a se samotným 3D tiskem. Baví tě navrhovat, experimentovat a vytvářet něco reálného? To všechno zde zažiješ a navíc, co si vytiskneš, to si i odneseš!

 

Galerie: