Pokyny pro studenty kvint ke zkoušce z AJ

Téma: 

Písemná zkouška proběhne ve čtvrtek 3. 11. v 1. - 3. vyučovací hodině v učebnách 305 (5.B – prof. Dostál), 306 (5.B prof. Steuerová) a 311 (5.A). V 8.15 musíte být v učebně!!!

S sebou si vezměte zásobu propisovaček, pití, svačinu. Během zkoušky smíte mít na lavici pouze testový materiál, čistý volný papír na případné poznámky, psací potřeby (ale nikoli penál) a vodu v plastové lahvi. Vše ostatní musí být v tašce mimo váš bezprostřední dosah. Vypnuté mobily a podobná zařízení odevzdáte před zkouškou na katedru a po skončení celé zkoušky si je nezapomenete odnést.

V průběhu zkoušky nikdo nesmí mluvit ani jinak komunikovat. Na relevantní dotazy je prostor vždy před otevřením testových materiálů; ty smíte otevřít až na pokyn vyučujícího. Po otevření testových materiálů již vyučující na dotazy neodpovídá. Testové materiály nesmíte na lavici vystavit tak, aby do nich spolužáci dokázali nahlížet. Jakýmkoli pokusem o podvod či vyrušováním se diskvalifikujete ze zkoušky.

V průběhu zkoušky nikdo neopouští místnost; závažné zdravotní důvody se řeší individuálně. Na WC si dojděte před zkouškou a o přestávce! I kdybyste byli již se svou prací hotovi, zůstanete na svém místě do vypršení časového limitu.

Časový harmonogram zkoušky:
8.15 - 8.20 administrace
8.20 - 9.50 reading + writing
10.15-10.20 administrace
10.20-10.55 listening

Ústní zkouška proběhne podle přiloženého rozpisu od 2. do 8. 11. v učebně 515. Z výuky jste omluveni na dobu zkoušky tak, abyste byli připraveni před 515 s pětiminutovým předstihem. Případná náhlá onemocnění hlaste ihned vyučujícím, abychom mohli dvojice doplnit.

S přáním úspěšného zdolání zkoušky

Ivana Hajičová

Galerie: