NEJ třídy 2016 už známe!

Třetí ročník soutěže má své vítěze!  Body přidělovalo pět hodnotitelů – zástupců Rady rodičů, profesorů a Žákovské rady. Všechny třídy prošly posouzením podle předem známých kritérií v několika březnových dnech.

S potěšením oznamujeme, že 1. místo získala třída 2.A za nižší gymnázium a 6.B za vyšší gymnázium. Tím čestně obhájily své pozice z loňského roku. Rada rodičů se rozhodla udělit diplom také za 2. a 3. místo. 2. místo obsadila 1.B a 6.A, 3. místo pak 1.A a 7.A

Výhercům blahopřejeme a hodnotitelům děkujeme za pečlivé posouzení tříd. Všem, kteří se soutěže zúčastnili nebo pomáhali, děkujeme, že se snaží své prostředí neustále vylepšovat.

Co se hodnotilo?

  • Celkový dojem - v tomto kritériu se hodnotil celkový dojem, který třída v porotě vyvolala
  • Čistota - hodnotila se čistota a pořádek ve třídě, tedy schopnost udržovat třídu v pořádku
  • Výzdoba třídy - hodnotila se úroveň realizované výzdoby třídy
  • Kreativita - hodnotila se nápaditost výzdoby ve třídě
  • Vztah k životnímu prostředí - v tomto kritériu se hodnotil vztah k životnímu prostředí, zda například třídíte odpad, pečujete o květiny ve třídě nebo jinak šetříte životní prostředí.

Chcete se inspirovat?
Podívejte se na přiložené fotografie ...

Galerie: 
6.B
2.A