Pozvánka na dvě odborné chemické přednášky

Téma: 

Ve čtvrtek 12. února přednese Prof. RNDr. Jiří LUDVÍK, CSc., pracovník Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v rámci chemického semináře přednášku na téma

Profesor Heyrovský a polarografie

Přednáška začíná ve 13. 50 hod. ve třídě 407 a je přístupná všem zájemcům.

 

Ve čtvrtek 19. února přednese Prof. RNDr. Tomáš TRNKA, CSc., pracovník katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty UK v rámci chemického semináře přednášku na téma

SACHARIDY

Přednáška začíná ve 13. 50 hod. ve třídě 407 a je přístupná všem zájemcům.

Josef Šilha

Galerie: