Rozhovor se studenty z Rennes

Letos jsme měli možnost se přihlásit do česko-francouzské výměny. Ti, kdo této příležitosti využili, opéčovávali od 18. do 27. března své korespondenty z Rennes. Nejčastější odpovědi, popisující pobyt francouzských studentů v Praze a v rodinách, se dočtete dále (v původním i, pro jistotu, v přeloženém znění).

What did in Prague or in families suprise you at most? (Co vás v Praze nebo v rodinách nejvíce překvapilo?)
Price of things; how Czechs eat a lot; different time for eating (French people eat later); students in your school walk without shoes.
(Ceny věcí; jak Češi hodně jedí; jiný čas na jídlo (Francouzi jedí později); studenti ve vaší škole chodí přezutí.)

What is the biggest different between Prague and Rennes? (Čím se nejvíce Rennes liší od Prahy?)
In Prague are more pubs, cafes, tearooms...; Prague is more modern than Rennes; everything (mainly beer!) in Rennes is much more expensive.
(V Praze je více hospod, kaváren, čajoven...; Praha je modernější než Rennes; všechno (hlavně pivo) v Rennes je o hodně dražší.)

What are you impressions of Czech people? (Jaké jsou vaše dojmy z Čechů?)
People in Czech republic are very nice; french clothes are better than czech; local people sometimes look sad.
(Lidé v České republice jsou velice milí; francouzské oblečení je lepší než české; zdejší lidé někdy vypadají smutně.)

What are your impressions of students of Archbishop Grammar School? (Jaké jsou vaše dojmy ze studentů Arcibiskupského gymnázia?)
All students are very friendly and nice (but teachers are more several!); czech students don t do homeworks everyday!
(Všichni studenti jsou velice přátelští a milí (ale učitelé jsou přísnější!); čeští studenti nedělají domácí úkoly každý den!)

What did you enjoy at most? (Co jste si užili nejvíce?)
Parties (!); boat trip on Vltava; tour of Jewish quarter.
(Večírky (!); výlet lodí po Vltavě; prohlídka Židovské čtvrti.)

What didn’t you like? (Co se vám nelíbilo?)
Cold weather; too much food (in families); food in the school canteen.
(Chladné počasí; příliš jídla (v rodinách); jídlo ve školní jídelně.)

Which food did you enjoy the most? (Jaké jídlo vám chutnalo nejvíce?)
Trdelník; soups.
(Trdelník, polívky.)

And the least? (A jaké nejméně?)
Cheese; cabbage; fruit dumplings.
(Sýr; zelí; ovocné knedlíky.)

In the end, could you tell something to Czech students? (A nakonec, mohli byste něco vzkázat českým studentům?)
We will come back! ; Prague is very beautiful! ; Thanks our correspondents and their families! ; Czech girls are sexy!
(Vrátíme se zpátky! ; Praha je nádherná! ; Děkujeme našim korespondentům a jejich rodinám! ; České holky jsou sexy! )

Sára Zubinová, kvarta B