Doplatek zájezdu do Anglie

Školní poznávací zájezd do severovýchodní Anglie v červnu 2011
ZPŮSOB UHRAZENÍ DOPLATKU

Doplatek v celkové výši činí Kč 7 195,-- (z toho doplatek ceny zájezdu CK představuje Kč 6 800,-- a zbývající částka Kč 395,-- je určena na pokrytí nákladů na cestovní náhrady členů pedagogického dozoru).

Tento doplatek je nutno uhradit do 20. května 2011, a to bezhotovostně na účet školy (popř. po dohodě možno i v hotovosti): číslo účtu s kódem banky: 304547021/0100, variabilní symbol: 444 + prvních šest číslic rodného čísla žáka. Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka, třída