Maturitní přehrávky a obhajoby výtvarných prací 2005

V úterý 26. 4. (a v náhradním termínu ve čtvrtek 5. 5. ) proběhly v kapli školy veřejné maturitní přehrávky a obhajoby výtvarných prací maturantů VIII. A a B 2005.

V podání Marie Opatrné, Petra Koronthályho, Anežky Tonové a Jana Vepřeka zazněly skladby různých autorů a žánrů od klasiky až po jazz.
Mezi výtvarnými pracemi Terezy Špinkové, Justýny Trlifajové, Jitky Balíkové, Terezy Kučerové, Liy Červené, Štěpánky Holbové a Jiřiny Popelíkové jsme mohli nalézt různorodé práce od pastelů přes objekty až např. ke kostýmu.

Vystoupení maturantů byla skutečně důstojná a svědčila o jejich nadání, schopnostech i kázni a zodpovědné přípravě.

Děkujeme za pěkný zážitek a reprezentaci, Marie Kroftová