ENGLISH CONVERSATION

Téma: 

AG nabízí svým studentům nepovinný předmět
ENGLISH CONVERSATION
s rodilým mluvčím - lektor: MATTHEW POLLARD


Cena: 250,- Kč za pololetí.

Zájemci hlaste se do 21. října 2005 u svých vyučujících AJ (zahájení výuky asi od 1. 11.).
Anglická konverzace s rodilým mluvčím bude otevřena, přihlásí-li se alespoň 10 studentů.
Zařazení do rozvrhu bude dohodnuto s přihlášenými studenty - možným termínem je pátá vyučovací hodina kterýkoli den v týdnu, případně nultá vyučovací hodina v úterý nebo ve středu.

Lenka Váchová