Občasná nástěnka

"Ne jen samým učením živ bude student!"

Na AG se za posledních 20 let ustálila tradice různých mimovyučovacích akcí, většinou víkendových výletů. Jsou otevřené i přátelům účastníků a procházejí celým školním rokem - viz Zvadlo. 

Doufejme v nerušený školní rok 2021-2022!                        Zdeněk Lauschmann

Články k tématu Občasná nástěnka

Pěší vandr – hory-doly – cesta-necesta – skála-jeskyně

V roce 100. narozenin naší republiky zavedl tradiční jarní maratón účastníky na bájný Říp.

Pěší vandr – hory-doly – cesta-necesta – skála-jeskyně

Sobota 12. 5. 2018 – v roce 100. výročí ČSR

Čtyři česká esa: Bezděz–Trosky–Pecka–Kuks

Ne samým učením živ bude student!

SO-ÚT 5-8/5/2018: Bezděz – Trosky – Pecka – Kuks a mezitím ...

O Jaru v kraťasech 2018

Aneb bílé hory, černé podzemí a psí ponaučení.

Znáš Říp, toho svéhlavce a odloučence, který opustiv spolek blízkých hor, stojí poustevnicky sám a sám v širé planině?

Stránky