O škole

Název školy

název: Arcibiskupské gymnázium
sídlo: Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
číslo účtu: 304547021/0100
IČO: 44 84 67 38
IZO: 044 846 738
REDIZO: 600 004 791
právní forma: školská právnická osoba
zápis do rejstříku školských právnických osob: 10. 2. 2006, čj. 2804/06-21
poslední zápis do školského rejstříku: 10. 2. 2006, čj. 2408/2006-21

telefon: 224 251 877
fax: 224 252 224
email: gymnazium@arcig.cz
stránky: http://www.arcig.cz

Zřizovatel

název: Arcibiskupství pražské
sídlo: Hradčanské nám. 56/16, Hradčany, 119 02 Praha 1

Vedení školy

ředitel: Ing. Mgr. Richard Mašek
telefon: 224 251 877
email: masek@arcig.cz

zástupce pro pedagogickou činnost (statutární zástupce): PhDr. et Mgr. Ondřej Mrzílek

Výchovně vzdělávací program

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu „Osm svobodných umění“.

Charakteristika školy

Výstižná charakteristika školy je v samostaném článku.

Školné

Od šk. roku 2007/08 uzavírá škola s novými žáky smlouvu o vzdělávání za úplatu.

Ve školním roce 2017/2018 činí školné od primy do oktávy 6.000,-Kč za rok.

Školné je splatné do 15. září každého školního roku, hradí se bezhotovostně na účet školy 304547021/0100 a var. symbol je rodné číslo žáka (bez lomítka) - viz smlouva o vzdělávání za úplatu.

Dny otevřených dveří

Konají se 9. a 23. ledna 2018.

Termíny přijímacích zkoušek

23. a 24. dubna 2018.

Články k tématu O škole

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2007/2008.

Roční plán 2008/2009 má strukturu přehledného kalendáře.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2006/2007.

Roční plán 2007/2008 má strukturu přehledného kalendáře.

Roční plán 2006/2007 má strukturu přehledného kalendáře.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2005/2006.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2004/2005.

Roční plán 2005/2006 má strukturu přehledného kalendáře. Doplňkem k němu je samostatný plán kursů, soustředění a výjezdů. Oba plány budou každý měsíc konkretizovány a doplňovány podrobnějším měsíčním plánem.

Organizace školního roku 2004/2005


Výroční zpráva našeho gymnázia za uplynulý školní rok 2002/2003.

Stránky