Žádost o podporu Solidárního žákovského fondu

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit na začátku školního roku s přáním všeho dobrého Vám i Vašim dětem a jménem Rady rodičů Arcibiskupského gymnázia požádat o spolupráci na fungování Solidárního žákovského fondu. Fond vznikl v minulém školním roce a Rada rodičů vnímá jeho úspěšné nastartování jako svou klíčovou aktivitu školního roku 2021/2022.

Solidární fond byl založen v úzké spolupráci s vedením gymnázia v souladu s dlouhodobým záměrem školy podporovat rovnost příležitostí a umožňovat studium na gymnáziu a plnohodnotnou účast na školních aktivitách všem žákům bez ohledu na jejich sociální situaci. Zřízení solidárního žákovského fondu je v souladu s principy školy a projevem vzájemné solidarity. Těší nás, že již v rámci předchozích let byla vzájemná spolupráce rodičů, vnímavost vůči potřebám žáků i pedagogů školy, jakož i štědrost a osobní filantropie mnohokrát projevena v rámci finančních sbírek i podpory řady aktivit školy.

Solidární fond Rady rodičů byl zřízen za účelem finanční podpory žáků studujících na Arcibiskupském gymnáziu, kteří se ocitli v životní situaci, která jim neumožňuje hradit výdaje školného, zahraničních a sportovních výjezdů, nákupu studijních pomůcek, poplatků za kroužky apod.

Rada rodičů se zavázala k získávání zdrojů, které jsou tvořeny výlučně dary a příspěvky rodičů žáků Arcibiskupského gymnázia, případně účelovými sponzorskými dary, k jejich správě a zároveň ke zveřejnění celkové výše získaných a vynaložených prostředků v rámci solidárního žákovského fondu ve svých pravidelných zprávách o činnosti. Rada rodičů je partnerem vedení školy v komunikaci o potřebách podpory jednotlivých žáků školy. Žádosti rodičů či zletilých žáků školy přijímá ředitel školy. Statut solidárního fondu naleznete v příloze dopisu či na webových stránkách školy zde: https://www.arcig.cz/clanky/2021/solidarni-zakovsky-fond

Příspěvek do Solidárního fondu je dobrovolný, na vyžádání Vám rádi vystavíme darovací smlouvu. Minimální doporučená částka je 200,- kč na rodinu, Váš dar můžete poukázat na číslo účtu 2100504643/2010, do zprávy pro příjemce uveďte, prosíme, „Solidární fond“. S ohledem na řadu aktuálních žádostí o podporu budeme vděčni za Vaši aktivní spoluúčast.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás či na svého třídního zástupce v RR neváhejte obracet.

Za Vaši štědrost a spolupráci předem děkujeme!

Za Radu rodičů jménem předsednictva RR

MgA. Irena Pohl Houkalová, místopředsedkyně RR

Galerie: 
Obrázek k článku  Žádost o podporu Solidárního žákovského fondu